d. - 8. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Ny tilskudsordning til foreninger i støbeskeen

8. maj 2018 - kl.8:50 - af:

Anders Broholm 1 kopi

Det skal være lettere, mere simpelt og komme flere til gavn. Det er målsætningen med den nye tilskudsordning for folkeoplysende foreninger i Frederikshavn Kommune (også blandt nogle kendt som ”frederikshavnerordningen”), som Kultur- og Fritidsudvalget drøfter onsdag den 9. maj.

Forslaget afskaffer den udskældte ”25års regel”, hvor foreningerne modregnes, hvis de har medlemmer over 25 år. Samtidig foreslås et meget mere simpelt tilskudssystem, så de enkelte foreninger slipper for meget af det bureaukrati de i dag er pålagt med indberetninger og ansøgninger. Grundstammen i forslaget er at erstatte de mange forskellige tilskud i dag med ét medlemstilskud, som gives pr. antal medlemmer under 25 år i foreningerne. Der vil formentlig blive forskellige ”medlemsgrupper” afhængig af type forening, men lidt forenklet kan man sige, at som udgangspunkt skal fx en spejder under 25 år have det samme i tilskud uanset hvilket korps osv.

”Det er et enigt Kultur- og fritidsudvalg, der nu tager fat om det her. Vi har allerede haft informations- og dialogmøde med FUF, Idrætssamvirke og Folkeoplysningsudvalget. Det er min forventning at forslaget kommer til høring efter vores udvalgsmøde på onsdag og at vi kan træffe en beslutning på vores møde efter sommerferien. Selvfølgelig afhængig af hvad høringssvarene melder ind. Vi har et vindue til ændringer nu her og derefter skal vi have ro og stabilitet om tilskuddene igen” siger Anders Broholm, formand for Kultur- og fritidsudvalget, der også oplyser, at der bliver et dialogmøde i slutning af maj for alle interesserede.

Oplægget fra forvaltningen bygger på en sammenligning af tilskudsordningerne på tværs af kommunerne i Nordjylland. Undersøgelsen viser, at nogle foreninger får et stort tilskud i dag i forhold til hvad sammenlignelige kommuner giver. Ved at komme tættere på hvad andre kommuner gør, vil det være muligt at omfordele de midler til de øvrige foreninger, således at fx 25års reglen kan afskaffes.

”Vi er helt bevidst om at nogle bliver glade og andre utilfredse – sådan er det når man rører ved en tilskudsordning. I valgkampen fyldte utilfredsheden med 25års reglen meget og det er også en kendt sag at tilskudssystemet i dag er meget indviklet. I denne nye ordning, vil der blive gjort op med begge dele.” siger Anders Broholm, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Det samlede høringsmateriale vil blive offentliggjort kort efter KFU mødet, såfremt udvalget altså beslutter at sende det i høring.

 

 

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion

- en Fotoclick, Sæby produktion