d. - 8. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Klager over to byggeplaner i Sæby

7. maj 2018 - kl.12:34 - af:

Netto_Saeby

Plan- og Miljøudvalget skal på udvalgets kommende møde den 8. maj forholde sig til 2 klager over byggesager i Sæby. Forud for mødet indstiller kommunaldirektøren sagen til orientering.

Den ene sag vedrører dispensation fra lokalplan til opsætning af altan på restauranten på Havnen 12A i Sæby.

En nabo har indgivet klage til Planklagenævnet over Frederikshavn Kommunes afgørelse med dispensation til opsætning af altan. Klageren har anmodet om, at klagen tillægges opsættende virkning. Anmodningen er ikke begrundet.

Planklagenævnet er den 9. april 2018 kommet frem til følgende afgørelse: Planklagenævnet afviser at tillægge klagen opsættende virkning, navnlig fordi klageren ikke i den konkrete sag har gjort forhold gældende, som gør det overvejende sandsynligt, at der foreligger en væsentlig overtrædelse af loven. Planklagenævnet vil senere tage stilling til de spørgsmål, der er rejst i klagen.

Den anden sag drejer sig om etablering af dagligvarebutik på hjørnet af Nordens Allé og Aalborgvej.

To beboere i Sæby har påklaget Frederikshavn Kommunes afgørelse fra december 2017 med vedtagelse af lokalplan for dagligvarebutik ved Nordens Allé i Sæby samt kommuneplanen.

Planklagenævnet er den 24. april 2018 kommet frem til følgende afgørelse: Planklagenævnet kan ikke behandle klagen, da klagerne ikke er klageberettiget.

Tekst af Per Rye

 

 

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion

- en Fotoclick, Sæby produktion