d. - 8. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Kommunen godt tilfreds med samarbejde med Nordea

17. april 2018 - kl.0:31 - af:

Penge_600x250

Økonomiudvalget skal på udvalgets forestående møde den 18. april træffe beslutning om, hvorvidt der skal forhandles en ny 4-årig kontrakt – uden udbud – med Nordea, eller om Økonomiudvalget ønsker, at der skal foretages et udbud.

Direktionen indstiller forud for mødet, at Økonomiudvalget godkender, at der forhandles en ny 4-årig aftale med Nordea uden at gå i udbud.

Selve punktet på dagsordenen vedrører ”Udbud af bankforretninger i 2018”. Det fremgår, at Frederikshavn Kommune i 2012 var i udbud med kommunens bankforretninger (de daglige bankforretninger og rådgivningsaftaler vedr. aktiv- og passivpleje – men ikke håndtering af kontanter, som varetages af et lokalt pengeinstitut).

Udbuddet blev dengang vundet af Nordea for en 4-årig periode med mulighed for at forlænge aftalen med 2 x 12 måneder. Denne mulighed for forlængelse blev udnyttet ved Økonomiudvalgets beslutning i maj 2016. Aftalen med Nordea løber således til udgangen af kalenderåret 2018.

Frederikshavn Kommune har været meget tilfredse med det samarbejde, der har været med Nordea. På de seneste afrapporteringsmøder med Nordea er det drøftet, hvilket prismæssigt niveau en evt. ny aftale med banken vil ligge på. De indikationer, der er modtaget fra Nordea – og det lave renteniveau – betyder, at der ikke er pligt til at gå i udbud, da en ny aftale vil ligge under tærskelværdien for, hvornår der skal gennemføres et egentligt udbud. Indikationerne fra Nordea afviger derfor kun begrænset fra det niveau, den nuværende kontakt har.

Kommunen har været i kontakt med den uafhængige rådgiver Lundgreen’s Capital for at få en vurdering af konkurrencedygtigheden af Nordeas indikationer. Dette bilag er klausuleret og derfor ikke tilgængeligt for offentligheden.

Økonomiafdelingen anbefaler, at der stilles det krav til kommunens pengeinstitut, at det er anerkendt som et Systemisk vIgtigt Finansielt Institut – en såkaldt SIFI-bank, hvilket er en bank, der af erhvervs- og vækstministeren er underlagt skærpede kapitalkrav.

Fordele og ulemper
Ved en ny aftale med Nordea skal der ikke skiftes bank og dermed ikke ske ændring af opsætning af konti, on-line adgange, m.v. Dette skal heller ikke ske, såfremt Nordea vinder et udbud.

Ved ny aftale med Nordea bliver det ikke konkret afprøvet, om prisniveauet er markedsledende.

Ved ny aftale med Nordea skal der ikke administrativt bruges mange ressourcer på at gennemføre et udbud.

Der kan være en forventning i markedet om, at Frederikshavn Kommune udbyder sine bankforretninger, når kommunens aftale med Nordea udløber med udgangen af 2018.

Ved ny aftale med Nordea kan samarbejdet fortsættes med det personale i banken, kommunen kender i forvejen.

Tekst af Per Rye

 

 

 

 

 

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion

- en Fotoclick, Sæby produktion