d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Penge skal opkræves – 5 pantefogeder på vej

16. april 2018 - kl.0:13 - af:

250x600 Finans6

Kommunen vil gerne have opkrævet udestående restancer. Derfor skal Økonomiudvalget på dets forestående møde den 18. april tage stilling til udnævnelse af 5 pantefogeder.

Folketinget har vedtaget, at kommunerne med virkning fra den 2. februar 2017 overtager opgaven med at inddrive bl.a. ejendomsskatter. Den nye lov betyder, at kommunerne skal forestå inddrivelsen af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav, såfremt ejeren ikke betaler sin gæld for disse krav.

I forbindelse med lovændringen skal kommunen udnævne kommunale pantefogeder, der bemyndiges til at inddrive og foretage udlæg på området. Udlægget er et kontorudlæg hvor udlægsforretningen foregår på Rådhuset og kan foretages uden personligt fremmøde af skyldneren. Byrådet har kompetencen til at udnævne og bemyndige pantefogeder ifølge vejledning fra KL.

Betalingskontoret i den kommunale økonomiafdeling foretager opkrævningen af disse krav, og det foreslås derfor, at disse medarbejdere udpeges som kommunale pantefogeder. Det gælder økonomikonsulenterne Minna Pedersen, Henrik Møller Thomsen, Bente Olesen og Helle Nørgård Pedersen samt aAfdelingsleder Steen Klarup. Alle medarbejderne har den faglige indsigt, som gør dem i stand til at varetage opgaven.

Endvidere har Folketinget vedtaget en ændring af gebyrloven. Med denne lovændring er det nu muligt for kommuner at opkræve et gebyr for underretninger om udlægsforretninger. I den tidligere lov var det SKAT, der havde inddrivelsesopgaven for de fortrinsberettigede krav, og SKAT kunne derfor opkræve gebyr for tilsigelser for udlægsforretninger. SKAT fastsatte gebyrer til lovens maksimumgebyr, som er på 450 kr.

Det foreslås, at Frederikshavn Kommune fortsætter gebyropkrævningen og fastsætter det til lovens maksimale beløb på 450 kr.

Har forinden forsøgt at opnå aftale
Forinden borgeren eller virksomheden modtager en gebyrbelagt underretning om udlægsforretning, har Betalingskontoret gennem dialog forsøgt at få indgået betalingsaftaler, som resulterer i, at restancen indbetales over f.eks. 6 måneder. Herudover har skyldneren modtaget mindst 2 rykkerbreve.

Såfremt restancen ikke betales efter fremsendelse af underretning, foretages der udlæg i ejendommen. Herefter er næste skridt, at sagen kan overdrages til en advokat med henblik på begæring om tvangsauktion til Fogedretten. Fra dette tidspunkt, vil det ikke være muligt at indgå afdragsordninger med Frederikshavn Kommune.

SKAT havde tidligere inddrivelsesopgaven på fortrinsberettigede krav, men Frederikshavn Kommune havde ikke gode erfaringer med den inddrivelse, der skete af disse krav, og valgte derfor i stor udstrækning at undlade at fremsende dem til SKAT og i stedet gennem dialog forsøge at indgå aftaler om betaling.

Disse dialoger har betydet, at yderligere restancer er indfriet, eller der er indgået betalingsaftaler på restancen. Men der er fortsat et antal restanter, som enten ikke kan eller ikke vil indgå betalingsaftaler eller betale den skyldige restance.

Restancer i 300 ejendomme
Kommunen har i øjeblikket restancer fra 2. halvår 2016 og hele 2017 vedr. 300 ejendomme, som fortsat har fortrinsret i ejendommen. Samlet set sker der opkrævning af ejendomsskat på ca. 34.000 ejendomme årligt. Ejendomsskat hæfter på ejendommene som fortrinsberettigede krav i 2 år og 3 måneder fra forfaldstidspunktet. Opfølgningen på inddrivelsesopgaven vil derfor være at udsende underretningsskrivelser for disse restancer – og efterfølgende foretage udlæg for de restancer, der ikke betales i denne forbindelse.

Erfaringerne fra andre kommuner viser, at et større antal restancer indbetales som følge af underretningsskrivelser og udlæg, så det kun er en mindre del af disse ejendomme, at en tvangsauktion kommer på tale. Begæring af tvangsauktion vil ske som en konkret og individuel sagsbehandling for den pågældende restance, og i tæt dialog med en advokat.

Tekst af Per Rye

 

Skriv en kommentar......