d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Miljø- og Fødevareklagenævnet undsiger kommunal afgørelse

15. april 2018 - kl.14:14 - af:

frederikshavn_kommune_raadhus_6

Plan- og Miljøudvalget fik på udvalgets seneste møde forelagt et par afgørelser fra klageinstanser.

En af sagerne vedrører en miljøgodkendelse til etablering af svinebrug på ejendommen Fjembevej 7, som Frederikshavn Kommune gav i juli 2017. Ejendommen er beliggende i et område mellem Hørby, Dybvad og Thorshøj.

2 naboer har påklaget kommunens afgørelse, og de fik medhold i deres klage.

Miljø- og Fødevareklagenævnet er nemlig den 23. marts 2018 kommet frem til følgende afgørelse: ”Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver Frederikshavn Kommunes afgørelse af 10. juli 2017 om miljøgodkendelse til etablering af svineproduktion på Fjembevej 7 i Sæby. Sagen hjemvises til fornyet behandling i kommunen.”

Tekst af Per Rye

 

 

 

 

Skriv en kommentar......