d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Økonomiudvalget ser på eventuelt salg af Syvstenhallen

13. april 2018 - kl.13:45 - af:

Syvsten-hallen_600x250-280x117

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede onsdag den 11. april fremtidsperspektiverne for Syvstenhallen og i forlængelse heraf en henvendelse fra Vendsyssel Håndbold Invest ApS, der ønsker at overtage og drive Syvstenhallen fremover.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede over for Økonomiudvalget at anbefale, at administrationen arbejder videre med en løsning, der indbefatter, at Frederikshavn Kommune foretager offentligt udbud med henblik på salg af Syvstenhallen.

Udvalget besluttede endvidere at anbefale over for Økonomiudvalget, at hallen i den mellemliggende periode frem til salg forsat kan anvendes i samme omgang som hidtil.

Ejendomscenteret har vurderet, at der skal foretages udbedring af bygningsdele for at hallen og tilhørende lokaler, så den kan anvendes 1 år mere. Anslået pris er 239.000 kr. på baggrund af ekstern udarbejdet bygningsteknisk rapport. Der er ikke afsat budgetmidler til at finansiere denne udbedring.

Økonomiudvalget skal nu på udvalgets kommende møde den 18. april drøfte henvendelsen fra Vendsyssel Håndbold Invest ApS og beslutte, om Økonomiudvalget ønsker at afhænde Syvstenhallen og sende den i offentligt udbud.

Hvis Økonomiudvalget beslutter sig for et ja. Skal det drøftes og besluttes, hvilke vilkår Syvstenhallen skal udbydes til? Her kan næves faktorer, som eksempelvis fastsættelse af salgspris, vilkår for overtagelse af bygningen, adgang og anvisningsmulighed til idrætsfaciliteten.

Endvidere skal der ses på, om vilkår og salg af Syvstenhallen skal sendes i høring blandt eksisterende brugere og lokalsamfundet i Syvsten, ligesom der skal laves en tidsramme for afhændelse af Syvstenhallen samt træffes beslutning om, hvorvidt Syvstenhallen i den mellemliggende periode frem til et salg forsat kan benyttes i samme omfang som hidtil.

Og så er der lige spørgsmålet om finansiering af engangsudgift på 239.000 kr. til udbedring af bygning.

Tekst af Per Rye

 

 

 

Skriv en kommentar......