d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Christina Lykke: Skolerne skal have arbejdsro

7. april 2018 - kl.8:27 - af:

christina_lykke_sf_600x250_3

De sidste fire år har været hårde rent økonomisk, der har været store forandringer og der er blevet trukket store veksler på skolerne, der samlet set, de seneste fire år på dygtig vis har overholdt budgetterne, men de er fortsat udfordret med et faldende børnetal, og derfor gør demografimodellen, der fjerner penge fra skolerne, såfremt elevtallet falder, ekstremt ondt på skolerne, når udgifter ikke nødvendigvis falder, fordi elevtallet falder. Derfor støtter SF, at Byrådet igen i de kommende budgetforhandlinger ligesom sidste år friholder skolerne for flere besparelser. Selv om det er trange tider økonomisk i Frederikshavn kommune, er der en vej, såfremt den politiske vilje er til stede.

Vi har det politiske ansvar og når skruen er stammet så meget som den er, burde vi vide at der ikke skal meget til før økonomien udfordres.
Vi skal ikke glemme al den energi og vilje, der er ude i de enkelte skoler. Tiden er ikke inde til at klandre bestyrelser, skoleledere og lærere for manglende budgetoverholdelse. Jeg synes faktisk, lærerne både lokalt og på landsplan er voldsomt pressede i øjeblikket. Lokalt bliver der skåret i antal stillinger, og på landsplan kæmper lærerne for at få en overenskomst, hvori deres arbejdstid er aftalt. Et ganske rimeligt krav, skulle jeg mene.

Der er gennem de seneste år oparbejdet et tæt samarbejde mellem børne og ungdomsudvalget og skolebestyrelserne, jeg vil appellere til at dette arbejde fortsættes. Vi har hver især en viden, der er så vigtig at samle, hvis vi skal passe, så godt som overhovedet muligt på vores skole i disse økonomisk hårde tider.

Jeg håber at flertallet i Byrådet er enige om at friholde skolerne for besparelser.

Christina Lykke
Byrådsmedlem SF

Skriv en kommentar......