d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Hvad er det – den der demografimodel?

6. april 2018 - kl.22:15 - af:

Birgit_valg

Er det den, der bestemmer, at der nu reduceres i lærerstanden i Frederikshavn Kommune?

Det vil jeg gerne prøve at forklare. Det lidt for simple svar er ja. Når der bliver færre skolebørn, bruger vi færre penge på skolen. Kommer der samtidig flere ældre, bruger vi mere på ældreplejen. På den måde sikrer vi, at serviceniveauet er nogenlunde det samme, selv om befolkningens sammensætning ændrer sig.

Demografimodellen er et teknisk værktøj, som næsten alle kommuner bruger. Her beregner kloge folk ud fra statistikker, hvor mange der har brug for børnepasning, skole, boligstøtte, hjælpemidler, hjemmepleje og en lang række af kommunens øvrige serviceydelser.
Modellen flytter rundt på pengene, så borgerne år efter år kan få nogenlunde samme service for de penge, kommunen nu har.

I disse år bliver der født flere børn, og der bliver flere plejekrævende ældre. Derfor får de to områder via demografimodellen 3,8 mio. kr. og 5,9 mio. kr. i 2019.
De penge går blandt andet fra skolerne, fordi der er færre børn i den skolepligtige alder. Når de nyfødte børn skal i skole om 4-5 år, flytter demografimodellen penge tilbage til skolerne.

Det er princippet, men teknikken bestemmer ikke alt. Det gør byrådet. Vi bruger modellen som udgangspunkt, og så vælger vi nogle gange at prioritere et område specifikt. Det har vi netop gjort , hvor vi sammen har besluttet at friholde børne- og ungdomsudvalget for halvdelen af den generelle besparelse på 1 pct., som alle øvrige udvalg i kommunen er underlagt. Ligesom vi i andre prioriteringer specifikt har valgt at tilføre flere penge til f.eks. familie og skoleområdet, når det er muligt.

Kommunens økonomiske problem er ikke måden, vi fordeler pengene på. Det er, at vi har færre penge, end vi kunne ønske os. Vi bruger hver en krone, vi har – men ikke mere. Og vi forsøger at bruge dem retfærdigt, så vi kan yde en forsvarlig service overfor alle typer borgere.

Birgit S. Hansen
Borgmester

Skriv en kommentar......