d. - 8. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Skal kommunen have et ”udsatteråd”?

14. marts 2018 - kl.8:30 - af:

FHK_Logo_cmyk

På Socialudvalgets møde i dag, er der på dagsordenen et punkt om, hvorvidt Frederikshavn Kommune skal oprette et såkaldt ”udsatteråd”.

Det er Byrådet, som beslutter, om man vil oprette et ”udsatteråd”, men det kan sagtens ske på opfordring fra andre. Handicapråd og Ældreråd er lovpligtige, men det er frivilligt, om kommunen vil oprette et ”udsatteråd”. 36 ud af Danmarks 98 kommuner har i dag oprettet et ”udsatteråd”.

Bestyrelsen for SIND Frederikshavn inviterer til et samarbejde om oprettelsen af et ”udsatteråd” samt til foredrag om lokale ”udsatteråd” med formanden for Rådet for Socialt Udsatte, Jann Sjursen, den 16. maj i Arena Nord.

Det kan et ”udsatteråd”
Formålet med et ”udsatteråd” er at forbedre forhold og indsatser for socialt udsatte i kommunen.

Et ”udsatteråd” skaber rammen for dialogen mellem borgere, politikere og medarbejdere i kommunen. Det kan ske gennem dialogmøder, forslag, høringssvar, arrangementer og publikationer. Udsatterådet styrker på den måde dialogen mellem politikere og udsatte borgere og giver bedre muligheder for at træffe beslutninger, der virker. Et udsatteråds rolle kan variere fra sag til sag og fungere som idéudvikler, rådgiver eller fortaler.

Disse områder vedrører et ”udsatteråd”
Mennesker kan være socialt udsatte på mange måder, og området vedrører flere emner – herunder: hjemløshed, unge, fattigdom, beskæftigelse, sindslidelse, udsatte grønlændere, sundhed, misbrug, vold og prostitution.

Der er forskel på socialt arbejde i de danske kommuner, og et ”udsatteråd” kan være med til at sætte fokus på netop de områder, som er vigtigst i en kommune.

Der er ikke en fast opskrift på, hvordan et ”udsatteråd” sammensættes, men typisk er medlemmerne sammensat af borgere, som er, eller har været socialt udsatte, fagfolk fra kommunens sociale tilbud, repræsentanter fra frivillige lokale organisationer samt lokale politikere.

Social- og sundheds- og kulturdirektøren indstiller forud for mødet, at Socialudvalget drøfter sagen og beslutter, at der nedsættes en tværgående politisk styregruppe til at afklare et beslutningsgrundlag for et eventuelt ”udsatteråd”.

Tekst af Per Rye

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion

- en Fotoclick, Sæby produktion