d. - 8. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Privatskolen ønsker fritagelse for kommunal grundskyld

14. marts 2018 - kl.5:48 - af:

Privatskolen

En ansøgning fra Privatskolen i Sæby om fritagelse for betaling af kommunal grundskyld er sat på dagsordenen for Økonomiudvalgets næste møde onsdag eftermiddag.

Helt præcist drejer ansøgningen fra Privatskolen sig om fritagelse for betaling af grundskyld for ejendommen matr. nr. 2 by, Toftlund, Volstrup sogn – beliggende Nordens Alle 6, Sæby.

Ejendommen er erhvervet pr. 1. marts 2017 og benyttes til skoleformål. Ejendommen, der er ubebygget, udgør 6.203 m2 og er ved seneste offentlige vurdering ansat til en ejendomsværdi på 341.200 kr. Den årlige grundskyld udgør 10.219 kr.

Kommunalbestyrelsen kan meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld af skoler, hospitaler, sygehuse og institutioner godkendt i henhold til den sociale lovgivning, biblioteker under offentligt tilsyn samt offentligt tilgængelige museer.

Økonomidirektøren indstiller forud for mødet, at Økonomiudvalget godkender, at der – i henhold til praksis – meddeles fritagelse for betaling af grundskyld for ejendommen Nordens Alle 6. Skattefritagelsen gælder fra 1. januar 2018, og så længe ejendommen benyttes til skoleformål.

Tekst af Per Rye

 

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion

- en Fotoclick, Sæby produktion