d. - 8. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Ny samarbejdsaftale om vågetjeneste

14. marts 2018 - kl.0:03 - af:

hand-in-hand-1686811_1920

”Ny samarbejdsaftale med Ældresagen vedr. vågetjeneste” hedder et punkt på den åbne dagsorden for Socialudvalgets næste møde onsdag eftermiddag.

I februar måned er der indgået en ny samarbejdsaftale mellem Center for Sundhed og Pleje og ÆldreSagens frivillige i vågetjenesten.

Hvor hjælper vågetjenesten
Ældresagens vågetjeneste kommer både i private hjem, og når hjemmet er en del af et plejecenter eller hos borger på aflastningsophold.

Vågetjenestens frivillige kan yde støtte, når pårørende har brug for aflastning, eller hvis der ingen pårørende er.

Om vågetjenestens forudsætninger for palliativt frivilligt arbejde beskrives det, at de frivillige i vågetjenesten alle har gennemgået et kursus, er godt rustet til opgaven, har tavshedspligt og er omfattet af ÆldreSagens ansvars- og ulykkesforsikring for frivillige.

Erfaringer vedr. vågetjenesten
ÆldreSagen oplever generelt en stigende behov for brug af vågetjenesten. På Ældresagens hjemmeside kan ses flere cases, hvor vågetjenesten har været til stor gavn for både den døende og de efterladte.

Center for Sundhed og Pleje ser samarbejdsaftalen som en mulighed for at kunne give endnu mere støtte og tryghed, både til den døende og dennes pårørende.

Social- og Sundheds og kulturdirektøren indstiller forud for mødet, at orienteringen tages til efterretning. Sagen sendes efterfølgende til orientering i Ældrerådet.

Tekst af Per Rye

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion

- en Fotoclick, Sæby produktion