d. - 8. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Ordinær generalforsamling i Sæby Golfklub

12. marts 2018 - kl.0:13 - af:

Generalforsamling_golf_600x250

Torsdag den 8. marts blev der afholdt ordinær generalforsamling i Sæby Golfklub, hvor 82 medlemmer mødte op for at høre bestyrelsesformand Svend Larsens beretning om, hvad der har været det vådeste år i golfklubbens historie, men på trods af det, endet med flere succeshistorier af både sportslige og menneskelige præstationer.

Vandproblemerne har været store og har udgjort et stort problem, men der arbejdes hårdt på at forbedre dræningen i det lerrige jord, og så håber man naturligvis på at vejrgudernes begejstring for regn var en engangsforestilling i det omfang, vi så det i 2017.

En tilfreds kasserer gennemgik grundigt regnskabet, som viste et overskud på 58.461, hvilket overføres til egenkapitalen, hvor der afsættes ekstra kr. 60.000 til dræning i 2018.

Ud af bestyrelsen trådte tidligere baneudvalgsformand Poul Thomsen, og i stedet blev Kent Launing Christiansen valgt til bestyrelsen.

Den nye bestyrelse er repræsenteret således: Kim Bæk (juniorudvalg), Jørn Sivertsen (næstformand), Kim Albæk (sportsudvalg og sponsorudvalg), Kent Launing Christiansen – ny mand i bestyrelsen (baneudvalg), Else Steen (kasserer), Flemming Sørensen (begynderudvalg) samt Svend Larsen (formand).

Et vigtigt punkt for mange af tilhørerne var forhandlingen af den eksisterende lejekontrakt, der udløber i 2025. Bestyrelsen har i længere tid forhandlet med udlejer, og møderne er i øjeblikket sat i bero, men forventes genoptaget i nærmeste fremtid.

Bestyrelsen

Bestyrelsen

 

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion

- en Fotoclick, Sæby produktion