d. - 8. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Konflikt optrappes – stat, regioner og KL varsler lockout

9. marts 2018 - kl.14:25 - af:

lockout

I flere artikler har avisen fulgt udviklingen i den truede konflikt, som kan blive en realitet på det offentlige område umiddelbart efter Påske i begyndelsen af april.
Tidligere på onsdagen varslede statens øverste forhandler, innovationsminister Sophie Løhde (V) på Finansministeriets vegne lockout for omkring 120.000 statsansatte.
Onsdag eftermiddag fulgte så lockout-varsler fra Danske Regioner og Kommunernes Landsforening KL for de kommunalt ansatte.
Som konsekvens af at de faglige organisationer har bebudet strejker på afgørende områder i sundhedsvæsenet, varsler Danske Regioner nu lockout.
Lockouten kommer som en konsekvens af, at de faglige organisationer har varslet strejker på afgørende områder inden for sundhedssektoren. 6.000 sygeplejersker og 2.000 læger rundt på landets hospitaler har varslet strejke.

Halvdelen af regionalt ansatte
Op imod 70.000 ansatte i regionerne kan blive berørt af en lockout. Det er over halvdelen af de ansatte i regionerne.
“Strejkevarslerne har bragt os i en ulykkelig situation,” siger Anders Kühnau, der er formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn. “Lad mig sige klart, at vi stadig tror og håber på en forhandlingsløsning, så Danmark ikke kastes ud i en konflikt. Men i den nuværende situation er vi tvunget til at varsle lockout.”
Undtaget fra lockouten er en række sårbare patientgrupper, herunder alle psykiatriske patienter. Samtidig vil regionerne nu gå i gang med at forhandle et nødberedskab, som skal sikre, at ingen patienter udsættes for livsfare. Det betyder, at akutte funktioner ikke rammes – herunder kræftbehandlingen.
“Vi vil ikke lade hverken trafikofre eller kræftpatienter i stikken. Der vil være personale, der tager hånd om alvorligt syge og tilskadekomne. Det håber jeg, at de faglige organisationer er enige med os i,” lyder det fra Anders Kühnau.
Derimod rammes en del af de ikke-borgerrettede områder i regionerne – f.eks. det administrative område.

KL-lockout mod 250.000 kommunalt ansatte
KL’s hovedbestyrelsen har onsdag eftermiddag besluttet at varsle lockout for omkring 250.000 kommunalt ansatte.
Over for DR afviser KL’s formand, borgmester i Kalundborg kommune, Martin Damm (V), at KL dermed optrapper konflikten. “Det kunne man have sagt, hvis vi havde udtaget alle områder. Men vi er nødt til at sikre os, at konflikten ikke bliver langvarig,” siger han til DR.
I øvrigt opremser DR en række væsentlige områder, hvor en konflikt kan ramme:
” Sygehusene må udskyde ikke-livstruende operationer
” Den kollektive trafik kan gå i stå
” Skoler risikerer at måtte lukke
” Udskudte og aflyste eksaminer i gymnasiet
” Universiteter kan sløjfe undervisning og eksaminer
” Ingen pasning i børnehaver og vuggestuer
” Politiet: Fartkontrol og køreprøver kan blive aflyst
” Længere ekspeditionstider i Borgerservice
” Færre parkeringsvagter på gaden
” Domstole kan udskyde retssager- og afgørelser
Nederst i artiklen er oprettet link til nærmere uddybning af disse områder.

Konfliktområder vedr. KL i Frederikshavn Kommune
KL har indtil nu modtaget konfliktvarsel vedr. Frederikshavn Kommune fra:
” Dansk Sygeplejeråd – Sygeplejersker og sundhedsplejersker
” Danske Fysioterapeuter – Fysioterapeuter, fodterapeuter, psykomotoriske terapeuter
” 3F – Rengøring – Specialarbejdere, gartnere m.fl.
” Ergoterapeutforeningen – Ergoterapeuter
” Dansk Socialrådgiverforening – Socialrådgivere
” Socialpædagogerne – Socialpædagoger
” FOA – Social- og sundhedspersonale
” Dansk El-Forbund – Håndværkere – Assistenter, mestre og driftsledere
” Malerforbundet – Håndværkere
” HK – Administration og it i borgerservice
” Dansk Formands Forening – Arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.
” Serviceforbundet – Tandteknikere

500 mio. kr. “fup og fiduser”
KL havde tidligere lagt 500 millioner kr. på bordet til ekstraordinære lønstigninger til sosu-medarbejdere og sygeplejersker. De ekstra penge skulle gøre det lettere at rekruttere det nødvendige antal medarbejdere til sundheds- og ældreområdet, har KL’s topforhandler, Høje-Taastrups borgmester Michael Ziegler, forstå.
Imidlertid FOA’s formand, Dennis Kristensen, og Ziegler ifølge Avisen.dk nu kommet så meget på kollisionskurs, at Avisen.dk bringer en artikel med denne overskrift: I pisser sosu’erne op og ned ad ryggen.
De kommunale arbejdsgivere vil iflg. Avisen.dk nemlig ikke længere garantere den særlige pulje efter sammenbruddet i overenskomstforhandlingerne. Det har gjort Dennis Kristensen er stiktosset, mens Ziegler afviser kritikken. Dennis Kristensen udtaler: “Det har aldrig været KL’s mening, at de penge skulle lande på sosu’ernes og sygeplejerskernes lønkonti. Al snakken om de 500 millioner var “fup og fiduser”.

Det kan i hvert fald konstateres, at der pt. er meget langt til en bare nogenlunde fornuftig drøftelse eller blot fornuftig ordveksling mellem parterne på konfliktområdet.

Link til KL’s område, hvor der kan blive konflikt:
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_85768/cf_202/Oversigt_over_konfliktvarsler_fordelt_p-_kommunern.PDF

Link til hvor regionerne varsler lockout:
http://www.regioner.dk/services/nyheder/2018/marts/desvaerre-er-lockout-noedvendigt

Link til DR’s meddelelse om KL’s lockout-varsel:
https://www.dr.dk/nyheder/indland/kl-varsler-lockout-af-250000-kommunalt-ansatte

Link til 10 væsentlige områder, hvor DR peger på, at en storkonflikt vil kunne ramme:
https://www.dr.dk/nyheder/penge/aflyste-tog-operationer-og-boernepasning-10-steder-en-lockout-kan-ramme

Tekst af Per Rye

 

 

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion

- en Fotoclick, Sæby produktion