d. - 8. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Foreningerne skal betale samme gebyr i alle haller

8. marts 2018 - kl.8:06 - af:

Anders Broholm 1 kopi

Kultur- og fritidsudvalget har på sit møde den 7. marts besluttet at hugge den gordiske knude omkring haltilskud over på midten og sætter nu gang med en løsning. Det betyder, at udvalget deler beslutningen i to.

Først og fremmest vil udvalget harmonisere de gebyrer, som foreningerne betaler for at benytte haller i kommunen. Det kommer til at betyde, at foreningerne kommer til at betale det samme uanset om det er en kommunal eller selvejende hal. I praksis gøres det ved, at kommunen ”køber” tiderne hos de selvejende og så betaler foreningerne et gebyr til kommunen.

”Derved får vi løst den skævhed, der er i, at foreningerne ikke betaler det samme for en tid afhængig af hvilken type hal det er. Det er rigtig godt. Det er også min opfattelse, at dette vil imødegå noget af problematikken omkring 25-årsreglen, fordi det skaber mere lighed i de udgifter foreningerne har. Vi overvejer også at lave differentieret takster således ydertiderne, der er mindre attraktive, bliver billigere. Derved kan vi måske udnytte kapaciteten bedre” siger Anders Broholm (V), formand for KFU

Gebyrdelen forventes at blive besluttet på aprilmødet og derefter sendt i høring hos de relevante parter.

I forhold til det direkte tilskud til hallerne, så har udvalget besluttet, at man vil have en harmonisering, og har bedt om en ny model, der indregner flere kriterier for tildelingen.

”Høringssvarene har givet os en række inputs, som vi vil have indarbejdet i en ny model. Vi lytter til de inputs vi har fået. Det er meget vigtigt for KFU, at en ny model ikke lukker haller ved at vi fjerner eksistensgrundlaget. Samtidig skal der være nogle kriterier, der gør det gennemskueligt, hvad vi tildeler tilskud ud fra. Jeg forventer, at vi over de kommende måneder ser fremskridt i denne del af sagen også. Jeg kan love at vi gør det så hurtigt som muligt, men det er en stor regnemaskine vi skal være sikre på går op” Siger Anders Broholm

 

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion

- en Fotoclick, Sæby produktion