d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Høring om nyt affaldsregulativ afsluttet

7. februar 2018 - kl.9:52 - af:

affaldscontainere_600x250

Den offentlige høring om nyt affaldsregulativ er nu slut. Sidste frist for at fremkomme med kommentarer og indsigelser var tirsdag den 6. februar.

Hvad sker der så nu?

På avisens forespørgsel udtaler den nye formand for Forsyningen A/S, Jens Aage Hedegaard Kristensen (A), at alle høringssvar efterfølgende skal forelægges Plan- og Miljøudvalget, da det er dette udvalg, der sammen med kommunen har afholdt selve høringen.

Hedegaard Kristensen forklarer videre, at sidenhen går Plan- og Miljøudvalget og Forsyningen A/S (som entreprenør) sammen for at finde ud af, hvordan opgaven kan løses. Hele processen bliver kørt i tæt parløb mellem Plan- og Miljøudvalget og Forsyningen, Frederikshavn Affald A/S.

”Uden at blive taget til indtægt for et bud på tidsrammen vil mit bedste bud for øjeblikket være, at der tegner sig en løsning engang i efteråret 2018,” lyder det fra Forsyningens formand.

Fra starten af 2018 er valgt nyt udvalg for Plan- og Miljø med Mette Hardam (V) som formand. Udvalget består desuden af Erik Kyed Trolle (A), Tina Nymann (A), Peter E. Nielsen (C), June Menne (A), Peter Sørensen (V) samt Jens Hedegaard Kristensen (A).

Politisk stormvejr
Forud for den nu afsluttede høring udsendte Forsyningen mod slutningen af 2017 information om, at forbrugerne i 2018 skulle overgå til en ny form for affaldssortering.

Imidlertid løb denne information ind i ”politisk stormvejr”, og den daværende formand for Plan- og Miljøudvalget, Anders Brandt Sørensen (A), forklarede til offentligheden, at en endelig beslutning om, hvorledes affaldssorteringen i praksis skal foregå, endnu ikke var endelig politisk besluttet.

Der var altså med andre ord tidligere truffet politisk beslutning om, at affaldssorteringen skulle ændres, men forslaget skulle sendes i høring.

Se på borgernes svar i et nyt lys
Daværende formand for Frederikshavn Forsyning A/S, Jens Ole Jensen (V), og Anders Brandt Sørensen meldte i en skrivelse ud, at man var enige om at sende sagen i høring og se på borgernes høringssvar i et nyt lys:

”Den store interesse, der er omkring den nye affaldssortering, er taget til efterretning. Det nye affaldsregulativ sendes bl.a. derfor i offentlig høring fra 8. januar og 4 uger frem. Det ændrer dog ikke på, at der i løbet af 2018 skal implementeres affaldssortering i Frederikshavn Kommune. Hvordan ordningen skal udformes, kan til gengæld diskuteres,” udtalte de 2 daværende formænd samstemmende.

Tekst af Per Rye

 

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion

- en Fotoclick, Sæby produktion