d. - 8. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Tvind-relaterede opholdssteder til ny politisk drøftelse

12. januar 2018 - kl.0:29 - af:

IMG_Frederikshavn_Raadhus_600x250_5036 (1)

Det daværende Børne- og Ungdomsudvalg drøftede i starten af december 2017 kommunens brug af opholdssteder og skoler med tilknytning til Tvind.

Orienteringen blev dengang taget til efterretning; men et flertal i udvalget bestående af SF, Venstre og DF besluttede, at børne- og ungdomsområdet fremover ikke anvender Tvind-relaterede opholdssteder og skoler mv.

Ida Skov (Ø) kunne dengang ikke stemme for, begrundet i, at der ikke forelå en konkret begrundelse herfor. Bent H. Pedersen (A) stemte imod og opfordrede samtidig Økonomiudvalget til at tage sagen op. Ingen af disse 2 er længere medlem af Børne- og Ungdomsudvalget, der endvidere har fået Anders Brandt Sørensen (A) som ny formand.

Sagen har også været forelagt i det daværende socialudvalg og arbejdsmarkedsudvalg.

På baggrund af, at Børne- og Socialministeren kort tid efter Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af orienteringen offentliggjorde et svar til Folketingets social-, indenrigs- og børneudvalg den 14. december, genoptager Børne- og Ungdomsudvalget orienteringspunktet.

Dette sker med henblik på at sikre administration i overensstemmelse med svaret fra ministeriet. Frederikshavn Kommunes jurist samt KL’s juridiske kontor vurderer sagen i overensstemmelse med ministerens svar.

Link til artikel i Sæby Avis 12.12.2017:
http://www.saebyavis.dk/2017/12/12/kommunen-vil-udfase-skoler-med-relation-til-tvind/#more-151239

Tekst af Per Rye

 

 

 

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion

- en Fotoclick, Sæby produktion