d. - 8. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Dagplejere på kursus i IT og dansk

12. januar 2018 - kl.10:28 - af:

Computer_600x250

Frederikshavn Kommune skal i gang med et kompetenceløft for alle dagplejere. Det kommer til at ske via et projekt, som har fået overskriften ”Projekt bedre til ord, tal og IT”.

Fra kommunens centerchef for børn og unge, Vibeke Post Madsen, er der udsendt en skrivelse herom til forældre med børn i dagplejen, hvori der informeres om idéerne i projektet og det tidsmæssige forløb.

Projektet indebærer, at alle dagplejere skal på kursus i IT, da digitale værktøjer er blevet en større del af hverdagen.

Det skal dagplejen nu også forholde sig til – både som et administrativt værktøj og som et pædagogisk læringsredskab sammen med børnene.

Endvidere skal de dagplejere, der har et behov herfor, også deltage i danskundervisning for at blive endnu bedre til at forstå og skrive dansk.

Bedre til at kommunikere
”På den måde bliver vi bedre til at kommunikere med Jer forældre og bliver dygtigere til at håndtere opgaverne i vores hverdag,” lyder det fra Vibeke Post Madsen.

Det vil derfor medføre, at forældre vil opleve, at den faste dagplejer skal på kursus. Imens vil barnet blive tilbudt pasning enten hos en gæstedagplejer eller ved en vikar, som passer barnet i en legestuegruppe.

Tidsmæssigt er dagplejeren på kursus i IT i 2 hele sammenhængende dage inden for et tidsrum fra starten af februar til midten af april. Den ene dag vil være dedikeret undervisning i Ipad som pædagogisk læringsværktøj.

Dansk i 10 dage
Såfremt dagplejeren også skal deltage i et kursus i dansk, vil dette omfatte 10 dage. Tidsplanen herfor er endnu ikke fastlagt, men vil tidligst starte i april/maj. Forældrene vil i så fald få nærmere information.

Som en del af den digitale udvikling har kommunen investeret i Ipads og Iphones til alle dagplejere.

For det enkelte barn betyder det, at en Ipad vil blive integreret som endnu et læringsværktøj i dagplejen. ”Det er vigtigt at understrege, at formålet ikke er passiv underholdning til dit barn. Det skal bruges som et læringsværktøj til at understøtte dit barns læring, udvikling og trivsel,” hedder det i skrivelsen.

Det tilføjes, at da alle dagplejere også får arbejdstelefon, vil nogle også skifte telefonnummer, hvilket dagplejen i så fald vil informere om.

Tekst af Per Rye

 

 

 

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion

- en Fotoclick, Sæby produktion