d. - 8. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Generalforsamling i Sæby og Omegns Jagtforening

9. januar 2018 - kl.14:27 - af:

Jagtforening

Tirsdag den 16. januar kl. 18.00 – 22.00 afholder Sæby og Omegns Jagtforening ordinær generalforsamling i Sæby Kulturhus

Generalforsamlingen starter kl. 19.30, (Jægermenu kl. 18.00).

Der er tilmelding til Dion Lang inden den 14. januar.

Dagsorden:

 1. Valg af Dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af revideret regnskab
 4. Behandling af indkommende forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af Formand
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 • Peter Kjær (modtager genvalg)
 • Thomas Ditlev Pedersen (modtager genvalg)
 • Mogens Christiansen (modtager genvalg)
 1. Valg af 2 Suppleanter
 2. Valg af 2 Revisorer og 2 revisorsuppleanter
 3. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Traditionen tro startes der med ægte jagtmenu. Gule ærter, dessert, kaffe, m.m. pris. 100.- inkl. øl – snaps.

Bindende tilmelding til Dion Lang på tlf. 2481 7226 eller på mail langrau@privat.dk

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion

- en Fotoclick, Sæby produktion