d. - 8. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Så kom planer for ny affaldssortering i høring

9. januar 2018 - kl.12:17 - af:

affaldsdynge_600x250

Så blev planerne for ændret affaldssortering i hele Frederikshavn Kommune lagt frem i offentlig høring.

Der er lagt op til, at regulativet for husholdningsaffald bliver ændret på følgende områder:

  • Madaffald skal fremover sorteres fra det øvrige affald
  • Den nye sorteringsordning gælder for boliger der ligger i byområder og i landområder
  • Sommerhuse, erhvervsejendomme, etagebyggeri og helårshuse der ligger i sommerhusområder, er i første omgang fritaget for ordningen
  • Ejendomme med beboelse i det åbne land, der pr. 1. januar 2000 var tilsluttet en privat anvisningsordning for dagrenovation (Sæby-ordning) er også undtaget.

Hvis man ejer et enfamiliehus og omfattes af den nye ordning, har man allerede fået orientering fra Frederikshavn Affald.

Der kan læses mere om den nye sortering på Forsyningens hjemmeside og i denne pjece fra Forsyningen​(pdf).

Beboelser, der ligger i landzone, må fremover afbrænde haveaffald i perioden fra den 1. december til den 1. marts.

Regulativet for erhvervsaffald bliver ændret på følgende område: ​Der er tilføjet bestemmelser vedrørende håndtering af haveaffald, parkaffald og affald fra naturplejeaktiviteter

Hvis man ønsker at vide mere, kan man kontakte Center for Teknik og Miljø– se under ”Kontakt”. I henvendelsen skal man oplyse sagsnummer: GEO-2017-04381 i emnefeltet.

Har man ikke digital adgang, kan man skrive til: Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn.

Hvis man har bemærkninger eller indsigelser til de nye regulativer, skal disse være Frederikshavn kommune i hænde senest den 6. februar. Man kan skrive til kommunen gennem sikker post ved brug af NemID – se under ”Kontakt”. I henvendelsen skal man oplyse sagsnummer GEO-2017-04381 i emnefeltet, eller man kan skrive til: Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn.

Avisen har været i kontakt med miljøafdelingen på kommunen, hvor man kan oplyse, at de første indsigelser allerede var modtaget.

Direkte link til siden om ændret affaldssortering:
http://frederikshavn.dk/Sider/Nye-affaldsregulativer-for-Frederikshavn-Kommune.aspx

Link til regulativ for husholdningsaffald:
http://frederikshavn.dk/Documents/center_for_teknik_og_miljo/By%2c%20milj%C3%B8%2c%20trafik/H%C3%B8ring%20affaldsreg%202018/Reg_husholdningsaffald_udkast_08012018.pdf

Link til regulativ for erhvervsaffald:
http://frederikshavn.dk/Documents/center_for_teknik_og_miljo/By%2c%20milj%C3%B8%2c%20trafik/H%C3%B8ring%20affaldsreg%202018/Reg_erhvervsaffald_udkast_08012018.pdf

Tekst af Per Rye

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion

- en Fotoclick, Sæby produktion