d. - 8. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Teknisk Udvalg klar til første møde

3. januar 2018 - kl.0:19 - af:

FHK_Logo_cmyk

Teknisk Udvalg er klar til dets første møde i den nye byrådsperiode. Mødet finder sted den 8. januar om eftermiddagen.

Udvalgets sammensætning består af Karsten Thomsen (A), Kenneth Bergen (A), Bent H. Pedersen (A), Karl Falden (A), Helle Skovgaard Mortensen (A), Peter Sørensen (V) og Flemming Rasmussen (DF).

Det betyder, at udvalget består af 5 socialdemokrater, 1 fra Venstre og 1 fra Dansk Folkeparti. Udvalgets medlemmer er fordelt med 3 fra Sæby, 2 fra Frederikshavn samt 1 fra Skagen og 1 fra Aalbæk.

Udvalget vælger selv formand, men det skulle være ganske vist, at Karsten Thomsen bliver ny formand. Han er endvidere nyvalgt til Byrådet.

Teknisk Udvalg træffer bl.a. beslutning om drift og vedligeholdelse af kommunens havne, offentlige og private veje, kommunale rekreative områder – herunder skove, parker, vandløb, lystanlæg, campingpladser, legepladser og badestrand samt om naturområder.

Teknisk Udvalgs område dækker mange decentrale enheder, der er organiseret i følgende centre: Center for Teknik og Miljø, der ledes af centerchef Boie Skov Frederiksen, Center for Park og Vej, der ledes af centerchef Tommy Rise samt Ejendomscenteret, der ledes af centerchef Bent Westerberg.

Af udvalgets kommissorium fremgår endvidere, at for at en kommune kan fungere optimalt, skal infrastrukturen være tilpasset de konkrete behov. Porten til Frederikshavn Kommune er både landbaseret og via vandvejen. Kommunens erhvervshavne er et centralt omdrejningspunkt i forhold til kommunens 4 vækstspor (det maritime, oplevelser og turisme, energi og fødevarer).

Samtidig er det vigtigt, at vejnettet kan klare trafikbelastningen, og i vinterhalvåret skal sneen ryddes, så virksomheder kan få varer, hjemmeplejen kan komme frem, og privatpersoner kan komme til og fra arbejde.

Udvalget skal bidrage til, at attraktive, rekreative områder både langs kysten og i resten af kommunen kan bevares.

Link til det samlede byråds sammensætning:
https://frederikshavn.dk/Sider/Frederikshavn%20Byr%C3%A5d.aspx?topemne=8f7333d8-51e0-4354-b542-097f3d30dc35

Tekst af Per Rye

 

 

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion

- en Fotoclick, Sæby produktion