d. - 8. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Afslag til Sæby Rideklub om tilbagebetaling af lån

15. december 2017 - kl.0:07 - af:

saeby rideklub_600x250

Økonomiudvalget har på dets seneste møde besluttet at godkende en indstilling fra Økonomidirektøren om, at Sæby Rideklub får afslag på udsættelse af tilbagebetalingen af et lån på 300.000 kr. i yderligere 16 år.

I samme åndedrag vil kommunen tilbyde Sæby Rideklub en ændret afviklingsprofil på lånet, så lånet tilbagebetales med kvartårlige ydelser over 20 år, første gang den 1.1.2018.

Sagen er nu sat på Byrådets dagsorden til endelig beslutning den 20. december.

Sæby Rideklub ønsker udsættelse af tilbagebetalingen af et pantebrev på 300.000 kr., som skulle være påbegyndt 1. april 2017. Tilbagebetalingen var aftalt til 8 år. Lånet er ydet i 2002 i forbindelse med en nødvendig gældsomlægning i klubben.

Sæby Rideklub søger om udsættelse i yderligere 16 år, på hvilket tidspunkt klubben har 2 kreditforeningslån, som udløber. Som årsag til udsættelsen anfører klubben, at man fortsat arbejder mod en mere robust økonomi, hvilket har resulteret i overskud i både 2015 og 2016; men dette overskud anvendes hovedsageligt til nedbringelse af gæld hos kreditforeningen samt en mindre forbedring af likviditeten i det daglige, så klubben kan afregne til leverandører til tiden og ikke som tidligere med øgede udgifter til gebyrer og kreditorrenter.

Sæby Rideklub fik i 2013 tilladelse til omlægning og forlængelse af 2 kreditforeningslån som Frederikshavn Kommune kautionerede for. Her blev løbetiden forlænget til 20 år og det er således disse lån der udløber om 16 år. Klubben opnåede på dette tidspunkt en årlig rentebesparelse på 73.000 kr. På dette tidspunkt forventede Sæby Rideklub at kunne overholde den oprindelige aftale om tilbagebetaling. Dog kunne skærpede krav til hestehold og nødvendige investeringer omkring bokse m.m. gøre en yderligere udsættelse af tilbagebetalingen nødvendig.

Økonomiafdelingen bemærker, at udsættelse med tilbagebetalingen er udsat 2 gange i henholdsvis 2005 og 2009. Frederikshavn Kommune har i forbindelse med løbetidsforlængelsen af kreditforeningslånene i 2013 været med til at skabe den mere robuste økonomi gennem rente- og afdragsbesparelser.

Tilbagebetalingstiden foreslås til 20 år, men påbegyndelse den 1. januar 2018. Det vil reducere de årlige afdrag fra 37.500 kr. til 15.000 kr. – eller en årlig besparelse på yderligere 22.500 kr.

 

Tekst af Per Rye

 

 

 

 

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion

- en Fotoclick, Sæby produktion