d. - 8. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Pengepulje til skoler og historiske bygninger

14. december 2017 - kl.8:22 - af:

FHK_Logo_cmyk

Når Økonomiudvalget den 13. december afslutter sin mødevirksomhed for i år, er der på dagsordenen bl.a. et punkt ”Prioriteringsprincip af pulje for skoler”.

Byrådet har i budget 2018 og overslagsårene derefter afsat en anlægspulje til skoler mv. på 3 mio. kr. i 2018 og 1 mio. kr. i 2019. Ejendomscenteret anbefaler, at anlægspuljen prioriteres til både skoler og historiske bygninger.

Økonomidirektøren indstiller forud for mødet, at Økonomiudvalget godkender, at den foreslåede disponering af puljen til Ejendomsvedligehold (skoler mv.) anvendes, så 1 mio. prioriteres til historiske bygninger i 2018, og rest på 2 mio. kr. i 2018 samt 1 mio. kr. i 2019 prioriteres til faglokaler på anviste skoler.

Historiske bygninger
Frederikshavn kommune har en række betydningsfulde historiske bygninger, som både er en vigtig del af områdets kulturarv og er med til at ”brande” kommune og lokalsamfund. Derfor er det vigtigt at prioritere vedligeholdelse af disse bygninger, selvom det kan være en økonomisk tung opgave.

Indenfor rammerne af midler til vedligeholdelse af øvrige ejendomme har det ikke tidligere være muligt at prioritere i nødvendig grad. Derfor anbefaler Ejendomscenteret, at der af puljen prioriteres 1 mio. kr. til Algade 3 i Sæby, Skagen Rådhus samt Vippefyret i Skagen.

Skoleområdet
På skoleområdet er der behov for at opgradere flere faglokaler på grund af nedslidning, ændrede behov eller pædagogiske hensyn. Derfor anbefaler Ejendomscenteret, at der af puljen prioriteres 2 mio. kr. i 2018 samt 1 mio. kr. I 2019 til at løfte den indholdsmæssige genopretning på 3 skoler.

Anbefalingen foreslås udmøntet således, at afdeling Sæbygårdvej samt afdeling Ravnshøj prioriteres i 2018, og afdeling Abildvej i Frederikshavn prioriteres med resten, fordelt over 2018 og 2019.

De foreslåede indsatser er fremkommet i samarbejde mellem Ejendomscenteret og Center for Børn og Skole og er således koordineret med øvrige indsatser i Bæredygtigt Børneområde.

Tekst af Per Rye

 

 

 

 

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion

- en Fotoclick, Sæby produktion