d. - 8. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"IF Skjolds ønske om kunstgræs tæt på at blive en realitet

14. december 2017 - kl.14:16 - af:

IF Skjold anlæg

Anbefales – Så kort kan en beslutning i det kommunalpolitiske system lyde.

I dette tilfælde drejer beslutningen sig om en fremsendt ansøgning fra Idrætsforeningen Skjold i Sæby til Frederikshavn Kommune om et lån på 1 mio. kr. til etablering af en kunstgræsbane på IF Skjolds anlæg på Kjeldgaardsvej.

IF Skjold ønsker at udvikle de eksisterende faciliteter og etablere en kunstgræsbane til gavn og glæde for alle brugere og besøgende i området. Foreningen peger i denne forbindelse på en række interessegrupper, der kan bidrage med at øge aktiviteten i området ved at leje kunstgræsbanen.

Det er IF Skjolds mål at få etableret et belyst kunstgræsareal med en 11-mands fodboldbane. Banen ønskes placeret på arealet, hvor der i dag er en almindelig græsfodboldbane (bane 2) og ved siden af den nuværende opvisningsbane (bane 1).

Kultur- og Fritidsudvalget har på mødet den 8. november 2017 fremsendt sagen med anbefaling til Økonomiudvalget til videre behandling.

Efterfølgende indstillede kommunens økonomidirektør til Økonomiudvalget, at dette udvalg over for Byrådet anbefaler, at ansøgningen om lån imødekommes som et rentefrit lån med afdragsfrihed i 8 år, hvorefter afvikling sker over 7 år, samt at en finansiering af lånet sker gennem en bevilling på 1mio. kr. finansieres af Pulje til prioritering i by og opland.

Og det er altså en sådan anbefaling, Øko0nomiudvalget netop har besluttet at give.

Imødekommes ansøgningen om lån på 1mio. kr. af Byrådet, vil dette lån kunne finansieres af ”Pulje til prioritering i by og opland”. Her henstår 3.748.000 kr. i 2017 som udisponeret.

Tekst af Per Rye

 

 

 

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion

- en Fotoclick, Sæby produktion