d. - 8. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Disse er valgt til Ældrerådet i næste periode

7. december 2017 - kl.8:36 - af:

aeldreraadsvalg_2017_600x250

De seneste par uger har der været afholdt valg til Ældrerådet. Resultatet er nu offentliggjort.

Der var opstillet i alt 18 kandidater, heraf skulle de 9 vælges.

Kommunen skal etablere et ældreråd, der skal sikre dialog og samarbejde mellem kommunens ældre borgere og kommunalbestyrelsen. Ældre får gennem ældrerådet en mulighed for at drøfte og følge indholdet og udformningen af kommunens ældrepolitik. Kommunalbestyrelsen har pligt til at høre ældrerådet om alle forslag, der vedrører ældre. Det kan fx være kommunalbestyrelsens forslag til ændring i serviceniveauet. Ældrerådet kan desuden beskæftige sig med alle spørgsmål, der har betydning for ældre; fx trafik- og boligforhold, sundhed, miljø og kultur.

Ældrerådet skal ikke beskæftige sig med konkrete personsager eller konkrete personalespørgsmål.

Stemmeprocenten blev på 49,25 %, hvilket er tilsvarende de to seneste ældrerådsvalg i Frederikshavn Kommune.

De valgte er:
Hanne Andersen, Skagen, Alice Eriksen, Frederikshavn, Chris Sørensen, Frederikshavn, Karl Aage Brasted, Sæby, Dorte Tofting, Frederikshavn, Anne-Marie Schøn, Sæby, Finn Larsen, Frederikshavn, Ole Jensen, Frederikshavn, samt Thomas Hjort, Ålbæk.

Det nyvalgte Ældreråd afholder konstituerende møde den 7. december kl. 8.30, hvor der blandt andet skal vælges formand og næstformand.​

Tekst af Per Rye

 

 

 

 

 

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion

- en Fotoclick, Sæby produktion