d. - 8. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Der slides hårdt på Brolæggervejs belægning

4. december 2017 - kl.12:03 - af:

IMG_4346 copy

Der slides hårdt på vejbelægningen på Brolæggervej i det sydlige Sæby. Vejen bruges i stigende grad til gennemgående og ofte tung trafik.

Følgerne er tiltagende slid med huller og krakeleringer i asfalten, ligesom markeringerne for fodgængerovergangene nær skole og daginstitutioner efterhånden fremtræder i en miserabel forfatning.

En beboer, Jakob Hyttel, fra Skomagervej – en af Brolæggervejs tilstødende villaveje – forsøgte her i avisen i slutningen af september at ”råbe” politikerne op. I sit indlæg påpegede Jakob Hyttel, at Brolæggervej er ”meget belastet med megen støjende og tung trafik af store lastvogne, tankvogne, slamtankvogne, entreprenørmaskiner og landbrugsmaskiner, foruden de mange personvogne, som skal køre børn i skole og til idræt.”

Jakob Hyttel understregede dengang, at området fra starten var tænkt som et stille boligkvarter. ”Det bærer det absolut ikke præg af. Det føles, som om Brolæggervej er en omfartsvej for lastbiler, landbrugsmaskiner og entreprenørmaskiner,” lød det i Jakob Hyttels indlæg, hvor han stillede det åbne spørgsmål til politikerne: ”Hvornår får vi Toldbodvej ført igennem til Pottemagervej og Solsbækvej?”, hvilket fra udstykningens start blev stillet beboerne i Sæbys sydlige bydel i udsigt.

Ingen politikere følte sig dog foranlediget til at komme på banen med et svar eller en kommentar. Nu er byrådsvalget overstået, så nu burde der være rig lejlighed til for politikerne (eller avisens læsere i øvrigt) at ytre sig!

Sæby Avis kunne også i foråret 2015 berette om, hvad nogle næsten opfattede som en massakre mod rønnebærtræerne i rabatten langs Brolæggervej. Flere læsere rettede kontakt til avisens redaktion, fordi man ikke kunne forstå, hvorfor træerne, der dannede en smuk allé med grønne kroner og røde bær, måtte lade livet.

Sæby Avis forelagde dengang spørgsmålet for Frederikshavn Kommunes afdeling for Park og Vej. Her forklarede teamleder, forstkandidat cand. silv. Jacob Johan Mohr Markmann, at fældningen hang sammen med, at flere af træerne blev fjernet, fordi de ikke var i god vækst og mistrivedes, hvorved stammens diameter ikke udviklede sig, eller stammen havde barkskader. I andre tilfælde viste det sig – selv efter beskæring af trækronerne – nødvendigt at fælde nogle træer, fordi de simpelthen ragede for langt ind over kørebanen, så store køretøjer som lastbiler og busser kørte imod dem.

Jacob Markmann understregede dengang, at det ikke er hensigten at fjerne flere træer. I Park og Vej er man helt klar over, at træerne er/var med til at give vejen et allé-lignende udseende, og som det blev udtrykt noget kryptisk, er det ”ikke besluttet ikke at plante nyt til erstatning for de fældede træer”. En beslutning om eventuel genplantning sorterer under Park og Vej og er ikke en politisk beslutning.

Siden har det kunnet konstateres, at der tilsyneladende ikke er plantet nye træer, mens til gengæld mængden af trafik – og ikke mindst mange tunge køretøjer – benytter Brolæggervej som gennemgående transitvej, og der er vel at mærke tale om et villakvarter og en færdselsåre, som fører direkte forbi – ja, nærmest igennem – 2 daginstitutioner og en skole for de yngste årgange.

Spørgsmålet er derfor helt åbent: Hvilke planer er der fra kommunal side?

Link til Jakob Hyttels indlæg, hvori han prøvede at ”råbe” politikerne op:
http://www.saebyavis.dk/2017/09/29/jakob-hyttel-kaere-politikere/#more-144466

Link til artiklen ”Træer langs Brolæggervej fældet”:
http://www.saebyavis.dk/2015/04/10/traeer-langs-brolaeggervej-faeldet/#more-77468

Tekst og fotos af Per Rye

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion

- en Fotoclick, Sæby produktion