d. - 8. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Læserbrev: Fejlplacering skal åbenbart fortsætte

29. november 2017 - kl.0:53 - af:

niels_christian_jensen_sind_600x250

Valget er overstået – og et nyt byråd har konstitueret sig.

Der er kommet mange nye og spændende ansigter på formandsposterne i de forskellige udvalg.

Desværre har man undladt at justere i Socialudvalget og Sundhedsudvalgets ansvarsområder.

Socialpsykiatrien har fejlagtigt været placeret i Socialudvalget i mange år – og fremadrettet skal denne fejlplacering åbenbart fortsætte.

Lighed i sundhed – både når det gælder somatiske og psykiske sygdomme – skal åbenbart fortsat ikke være tilstede i Frederikshavn Kommune.

Psykiatrien er for mange stadig tabubelagt, og det bliver ikke bedre af at byrådet har valgt at psykisk syge stadig ikke bliver en naturlig del af det kommunale sundhedstilbud,
under Sundhedsudvalget.

Socialudvalgets primære focusområder er indenfor ældre og handicap, og disse områder fortjener større focus og flere resourcer.

Når det drejer sig om psykiatrien, så er Sundhedsudvalget det rigtige sted at placere dette ansvarsområde, idet dette udvalg jo primært arbejder med Sundhed og forebyggelse.
Rigtig mange psykisk sårbare lider også af somatiske sygdomme, og den “cocktail” betyder faktisk at levealderen for denne gruppe mennesker er 12-14 år lavere end
gennemsnitslevealderen i Frederikshavn Kommune.

Med psykiatrien placeret i Sundhedsudvalget bliver der mere focus og bedre udnyttelse af de kommunale sundhedstilbud, og forhåbentlig med det resultat at hæve levealderen for de psykisk sårbare, så den kommer på niveau med gennemsnittet i kommunen.

Psykisk sundhed – mental sundhed – bør anno 2017 og snart 2018 være ligestillet med somatisk sundhed.

De sidste par år har man fra kommunal side brugt mange kræfter på “mental sundhed” .

Mental sundhed handler om at have det godt med sig selv og sit liv, og om at kunne fungere godt i sin dagligdag.

Sundhedsstyrelsen og WHO definerer mental sundhed som en tilstand, hvor man trives, fordi man udvikler og udfolder sine evner og kan håndtere belastninger.

Håber at de 29 nyvalgte byrådsmedlemmer vil revurdere psykiatriens udvalgsplacering.

 

Venlig hilsen
Niels Christian Hjertensgaard Jensen
Medlem af bestyrelsen i SIND Frederikshavn Lokalafdeling.

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion

- en Fotoclick, Sæby produktion