d. - 8. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Option på leasing af biler til hjemmeplejen

15. november 2017 - kl.0:36 - af:

N

Økonomiudvalget skal på udvalgets kommende møde den 15. november se på anvendelsen af option i forbindelse med leasing af biler til den kommunale hjemmepleje.

Socialudvalget besluttede på sit møde i april i år at indgå en ny aftale om leasing af biler til Center for Sundhed og Pleje (hjemmeplejebiler), i alt 68 biler.

På baggrund heraf anmodede Center for Sundhed og Pleje Kommune Leasing om tilbud på finansiering af den indgåede kontrakt. I denne kontrakt var der en option på leasing af yderligere 9 stk. hjemmeplejebiler.

Økonomiudvalget godkendte på møde i juni 2017 denne kontrakt samt finansieringen af de oprindelige 68 hjemmeplejebiler.

Center for Sundhed og Pleje ønsker at udnytte denne option og har i samarbejde med Indkøbskontoret indhentet og gennemgået tilbud på finansiel leasing fremsendt af Kommune Leasing.

I finansieringstilbuddet er der angivet 2 modeller til finansiering, og det anbefales, at finansieringen af de 9 yderligere hjemmeplejebiler fordeles med 2 stk. og 40.000 km/årligt med variabel rente samt 7 stk. og 20.000 km/årligt med variabel rente.

De anbefalede modeller er med variabel rente og omfatter en 3-årig leasingperiode, hvor 1. ydelse forfalder 1. maj 2018. Alle beløb er ekskl. moms. Der tages dog diverse forbehold i aftalen – ikke mindst ”ukendte faktorer”. Dette kan betyde, at leasingydelsen vil blive reguleret, når bilens handelsværdi skal genvurderes overfor SKAT.

Finansieringen af aftalen sker indenfor Center for Sundhed og Plejes budgetramme.

Social-, Sundheds- og Kulturdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender den anbefalede finansiering.

Tekst af Per Rye

 

 

 

 

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion

- en Fotoclick, Sæby produktion