d. - 8. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Styrket indsats for repatrieringsordningen

10. oktober 2017 - kl.0:03 - af:

DF_CarstenSorensen_600x250

Redaktionen har modtaget dette indlæg fra Byrådsmedlem og næstformand i Dansk Folkeparti Frederikshavn, Carsten Sørensen.

I Dansk Folkeparti ønsker vi, at man udbreder budskabet om repatrieringsmulighederne til flygtninge i Frederikshavn Kommune.

Tidspunktet for, hvornår sådan en målrettet oplysningskampagne skal sættes ind i forhold til den enkelte flygtning, skal ske i tæt dialog med Center for Arbejdsmarkeds afdeling for integration.

Jeg vil som byrådsmedlem og kandidat for Dansk Folkeparti til KV17 arbejde for, at vi tager udgangspunkt i det antal flygtninge, der ønsker at repatriere.
Målsætningen vil være, at mindst 20-25 % af de flygtninge og familiesammenførte, der har fået opholdelsestilladelse på grundlag af asyl, vil repatriere.

Målet er således at få flest mulige flygtninge til frivilligt at repatriere – altså vende tilbage til oprindelseslandet eller til det tidligere opholdsland. Vi skal også give flest muligt viden om mulighederne for at vende tilbage til deres nærområde.

Det er afgørende både med flere målrettede kampagner, hvor vi kan oplyse så mange flygtninge som muligt om mulighederne for repatriering, men det er også vigtigt at oplyse dem om, at der vil være flere, der kommer til at repatriere i nær fremtid.

Det er et overordnet mål, at mange flygtninge vender hjem igen. Derfor giver staten 25.000 kr. i tilskud til kommunerne for hver asylansøger, de hjælper med at vende hjem med støtte i repatrieringsloven.
Dermed kan disse oplysningskampagner med succes indirekte finansieres via resultattilskudet fra staten.

Med målrettet information giver vi dem således mulighed for at træffe valg om repatriering på et oplyst grundlag.

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion

- en Fotoclick, Sæby produktion