d. - 8. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Ønsker Damsigvej ved Brønden asfalteret

11. august 2017 - kl.1:05 - af:

IMG_Frederikshavn_Raadhus_600x250_5036 (1)

Damsigvej ved Brønden er 1.630 m lang og ca. 4 meter bred. Vejen er i dag udlagt som offentlig grusvej. Damsigvej er i den østlige ende forbundet med Flauenskjoldvej og i den vestlige med Vesterskovvej.

Institutionen Nørre Vesterskov ligger ca. 1 km fra Flauenskjoldvej og Credo Fish ca. ½ km fra denne vej.

Netop Nørre Vesterskov og Credo Fish har rettet henvendelse til kommunen, idet begge ønsker Damsigvej asfalteret. Dette ønske behandles på næste møde i Teknisk Udvalg den 14. august.

I henvendelsen anføres det, at grusvejen giver gene for specielt Credo Fish med støv samt giver anledning til punkteringer af køretøjer. Herudover anføres det, at der har været køretøjer, der har været fastkørt. Og til Nørre Vesterskov kører flere store busser, og på vejen færdes desuden biler, traktorer, lastvogne og diverse arbejdsmaskiner.

Park og Vej, som forestår vedligeholdelsen af vejen, foretager skønsmæssigt vedligeholdelse af vejen 8-10 gange årligt. I forbindelse med en tøbrudshændelse har vejen været undermineret i en sådan grad, at der har været fastkørte køretøjer, men der blev i den forbindelse etableret en ny vejkasse det pågældende sted, så lignende situationer kan undgås.

Materialerne, der anvendes til overfladen, er tilsvarende de materialer, som benyttes andre steder i kommunen. Park og Vej har ikke erfaring for, at disse giver anledning til ekstraordinære problemer i relation til punkteringer.

Teknisk Udvalg behandlede en lignende henvendelse vedr. asfaltering af Rugskellet i Strandby på et møde i 2012. Udvalget besluttede dengang, at man ikke kunne imødekomme det ansøgte på grund af manglende økonomi.

En normal asfaltbelægning med asfaltbærelag og pulverasfalt-slidlag samt opbygning af nyt ubundet bærelag i vejkassen vil overslagsmæssigt kunne udføres for ca. 1.100.000 kr. ekskl. moms. Hvis vejen asfalteres, vil de årlige driftsudgifter blive mindre i asfaltlagets levetid.

Kommunaldirektøren indstiller forud for mødet, at ansøgningen ikke imødekommes under henvisning til manglende økonomisk råderum inden for eksisterende driftsramme samt anlægsmidler.

Credo Fish har 16 ansatte, og Nørre Vesterskov omfatter 25 elever og 13 ansatte.

 

Tekst af Per Rye

 

 

En kommentar til: “Ønsker Damsigvej ved Brønden asfalteret”

  1. Steen Jensen den: 13 august - 2017 13:47

    Ønsker Frederikshavn Kommune at være erhvervs venlig, bør udvalget i denne sag gå imod kommunaldirektørens indstilling og finde midlerne til asfaltbelægning på Damsigvej, hvor der hver eneste dag året rundt er megen trafik til Nr. Vesterskov og Credo.

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion

- en Fotoclick, Sæby produktion