d. - 8. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Vi skal passe på de
gamle miljøer i Sæby

13. juni 2017 - kl.16:26 - af:

Ole Røbæk Jensen

Redaktionen har modtaget dette indlæg fra Ole Rørbæk Jensen, Byrådsmedlem (S).

Den gamle købstad er udfordret på mange sider i øjeblikket, handels, miljø og planlægningsmæssigt.
De gamle miljøer skal beskyttes, samtidig med at vi også skal have en dynamisk erhvervsby, både hvad angår industri, håndværk og handel.

Vi skal tage vare på de gamle købstadsmiljøer, som findes her. Dette miljø tiltrækker både de lokale borgere og  turister, og det skal vi respektere og ikke ødelægge.

F.eks. har vi p.t behandling af lokalplan for boliger ved Rolykkevej, hvor der søges om bebyggelse af 15 boliger  som tæt/lav bebyggelse i to etager, og en bygningshøjde på max. 8,5 m.

Vi er altså midt i Sæby, hvor et kulturhistorisk miljø og et bevaringsværdigt hus kan blive erstattet af tæt bebyggelse.

Lokalplanen åbner for, at den eksisterende bevaringsværdige bygning på ejendommen kan nedrives.
Området er beskyttet af åbeskyttelseslinien for Sæby Å, og der er anmodet om at reducere åbeskyttelseslinien i overensstemmelse med lokalplanens byggemuligheder, så det bliver lokalplanen, der regulerer muligheden for at udnytte arealet frem for åbeskyttelseslinien.

Hvis ikke åbeskyttelseslinien kan reduceres, er det Naturbeskyttelsesloven, der gælder, hvilket vil sige, at der skal søges dispensation ved kommunen ved evt. bebyggelse, beplantning m.m.

Dette er helt klart et eksempel på, at her skal vi beskytte det gamle historiske kulturmiljø omkring Rolykkevej og Sæby Å, beskytte den enestående natur vi har der, og bevare den eksisterende sti langs Sæby Å.

Vi skal værne omkring de gamle miljøer i Sæby.

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion

- en Fotoclick, Sæby produktion