d. - 10. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"SF: Skærp kravene til private
udbydere af hjemmehjælp

3. maj 2017 - kl.7:20 - af:

christina_lykke_sf_600x250_3

Redaktionen har modtaget: SF har fremsat et forslag, der skal sikre kommunerne og i sidste ende borgerne bedre, når et privat firma inden for hjemmehjælp går konkurs.

Op til 43 private firmaer i hjemmeplejen er gået konkurs siden 2006. Alene i 2015 gik 10 firmaer konkurs, i løbet af 2016 er 9 firmaer gået konkurs, og her i 2017 er de første to firmaer lukket. FOA har vurderet, at det indtil nu har haft konsekvenser for over 11.000 ældre borgere.

Christina , SF Frederikshavn kommune, siger:
– Det er ikke i orden, at vi som kommune står tilbage med sorteper, når et privat firma går konkurs. Det går både ud over vores ældre borgere og det går ud over vores alle sammensøkonomi i kommunen. SFs forslag skaber sikkerhed for, at det ikke sker i fremtiden, fordi vi kræver, at private firmaer stiller en økonomisk garanti, som vi kan bruge til at betale for de dyre akutløsninger, hvis de går konkurs.

Hver gang en privat leverandør af velfærdsydelser i en eller flere kommuner går konkurs, står kommunen pludselig med store ekstraudgifter til at sikre fortsat levering af velfærdsydelserne. Samtidig koster det typisk et millionbeløb at gennemføre et nyt udbud eller på anden måde få etableret en ny varig løsning for de berørte borgere.

Det mener SF er en helt uholdbar situation. Derfor skal kravene til private udbydere skærpes. Christina, SF Frederikshavn kommune siger:

– Vi skal som kommune altid kunne garanterer de ældre, at de får den hjælp, vi har lovet dem. Det er vanskeligt, når private firmaer går konkurs fra den ene dag til den anden. Det er også dyrt at skulle løse opgaven med vikarer. Derfor er det kun rimeligt, at firmaerne stiller en garanti, som holder kommunen økonomisk skadsfri, hvis virksomheden går konkurs, så kommunen tvinges til at betale for dyre akutløsninger

Fakta om SFs forslag:
– Med forslaget stilles der krav om, at alle firmaer skal stille en bankgaranti, der dækker 3 måneders omsætning, og som udbetales til kommunen i tilfælde af firmaets konkurs eller andet ophør i utide. Garantien skal dække kommunens udgifter til akutberedskab aflønning af personale og til at finde en anden leverandør eller tilbagekalde opgaven.

– Det skal konstrueres således, at garantien går uden om konkursboet. Branchen vil eventuelt kunne tilbyde tilsluttede virksomheder at stille en sådan garanti ved at oprette en garantifond, som vi bl.a. kender det i rejsebranchen, jf. Rejsegarantifonden.

– Firmaerne skal fremsende regnskaber for de seneste 5 år, oplysninger om skatteindbetalinger og resultatlister de seneste 5 år. Der kan der dog i særlige tilfælde dispenseres fra disse forhold i helt nyoprettede firmaer. Dette gælder dog ikke nyoprettede datterselskaber. Kommunen skal have en kort finansiel status fra firmaet hvert kvartal. For udenlandske koncerner skal kravet gælde det danske datterselskab.

Baggrund:
Den daværende VK-regering åbnede i 2003 op for private firmaer i ældreplejen, jf. lovforslag nr. L 130, folketingsåret 2001-02, 2. samling. Det har medført en række konkurser, leverandører uden ordnede arbejdsforhold for ansatte, ekstraregninger til kommunerne, usikkerhed hos borgerne og rod i skatteindbetalingerne.

En hjemmehjælpstime koster i snit 500 kr. For hver million en kommune taber ved en konkurs vil man derfor kunne have fået ca. 2.000 hjemmehjælpstimer. Hertil kommer kommunernes omkostninger ved et genudbud og/eller anden etablering af en ny løsning i plejen af de berørte borgere.

Udbudsomkostningerne udgør erfaringsmæssigt 1-2 pct. af kontraktsummen eller som hovedregel, ifølge KL, minimum 1 mio. kr., hvis der er tale om udbud af velfærdsservice.

Christina Lykke, byrådsmedlem SF

Skriv en kommentar......