d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Sæby Havn har en plan
for fremtiden

4. april 2017 - kl.11:06 - af:

Saeby Havn_600x250

Frederikshavn Kommune har netop vedtaget at forfølge en ambitiøs plan for Sæby Havn. Planen inviterer til, at Sæbys erhvervsliv, foreninger og fritidsliv samler kræfterne for at udvikle havnen. Invitationen bliver taget rigtig godt i mod. Vi står sammen om at skabe liv på havnen, lyder det fra Sæby Erhvervsforening.

Sæby Havns potentiale som samlingspunkt for sæbynitter, turister og maritime aktiviteter er stort. Og mulighederne for at udfolde det er helt konkrete i den nye udviklingsplan, der også omfatter den nærmeste kystlinje.

Planen afdækker den kommunale havns behov for at rumme alt fra attraktioner knyttet til turisterhvervet over sæbynitternes daglige brug til rekreative og erhvervsmæssige tiltag, der fremmer ophold og udnyttelse af havnens faciliteter.

Fysisk vil etablering af en stensætning skabe et beskyttet vandområde og havneareal. Det nye område kan danne rammen om en række maritime og rekreative aktivitetsmuligheder, og samtidig fungere som både kystbeskyttelse og opmagasinering for oprenset sand fra havnen. Frederikshavn Kommune tilfører infrastruktur, og løsningen åbner mulighed for en transformation af Sæby Havn, der opfylder alle behov:

-Vi ønsker at sende et signal om, at vi prioriterer udviklingen i Sæby. Havnen har store udviklingsmuligheder, som kan være afgørende for bosætning og for væksten i turisterhvervet.

-Med denne plan slår vi flere fluer med et smæk, den hjælper os både med kystbeskyttelse, og åbner samtidig muligheder for at anvende havnen til flere rekreative formål. Nu begynder vi processen med at lade ambitioner og økonomi mødes, siger Lars Mejlvang Møller, formand, Teknisk Udvalg, Frederikshavn Kommune.

Sæby er med
Udviklingsplanen for Sæby Havn er ligesom Masterplan Sæby en invitation til at både nye og nuværende interessenter bliver involveret.

I regi af Master Plan Sæby har Erhvervsforeningen, Turistforeningen og Handelstandforeningen i Sæby allerede taget initiativ til at fokusere på udviklingen af Sæby Havn.

De har etableret en arbejdsgruppe, hvor Sæby Havn/Ejendomscenteret i Frederikshavn Kommune også er med. Arbejdsgruppen er meget tilfreds med at planen for de ydre rammer er på plads, så Sæby Havns udvikling nu kan tage fart:

-Vi har fra begyndelsen af arbejdet med Masterplan Sæby besluttet, at vi vil hæve overliggeren for hvad der skal være muligt med Sæby Havn. Vi har i arbejdsgruppen generet tanker og ideer til de nye rammer som nu ser dagens lys, hvilket vi er særdeles tilfreds med.

-Nu ligger opgaven hos os med at finde investorer til at udføre de idéer om events, overnatningsmuligheder og så videre, som vi tror på kan skabe en fremtid for Sæby Havn. Planen er meget flot, og vi glæder os til at fortsætte det unikke samarbejde, vi har med Frederikshavn Kommune om udviklingen af Sæby, siger Kim Müller, formand, Sæby Erhvervsforening.

Næste skridt er, at der i løbet af foråret dannes et overblik over forslag til finansiering af planen. Udviklingsplanen kan i givet fald gennemføres i flere etaper ligesom der kan tænkes medfinansiering fra forskellige fonde eller lignende.

En kommentar til: “Sæby Havn har en plan
for fremtiden”

  1. Søren Visti Jensen den: 14 april - 2017 10:56

    Ser utroligt spændende ud, og får helt klart opbakning fra undertegnede. I samme sammenhæng er det imidlertid vigtigt, at der også tages højde for at de gamle røde fabrikker fjernes – og vel at mærke ikke bliver erstattet af noget meget lidt kønt og meget højt betonbyggeri, som det tidligere har været foreslået. Det ville ødelægge det ellers helt unikke miljø som planen meget visionært lægger op til!

Skriv en kommentar......