d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Sæby Ro- & Kajakklub positiv
over for Vandsportens Hus

29. marts 2017 - kl.14:15 - af:

saeby ro og kajakklub_600x250

Sæby Ro- & Kajakklub har netop holdt ordinær generalforsamling, og det samlede 30 af klubbens medlemmer.

Poul Olesen blev valgt til dirigent, som efter at have konstateret lovligheden af varslingen, gav ordet til formanden, Anders Jørgensen.

Han fortalte, at rent kilometermæssig havde det været en middel sæson, med Jann Hermansson som bedste roer, og Peter Larsen i kajak. Kajakinstruktørerne havde gjort et formidabelt arbejde, og det ser ud til at alle de nye fortsætter.

Kajakpolo i Sæby Svømmebad var desværre blevet noget dyrere, da man ikke som tidligere må lukke selv, men skulle have en ansat til at gøre det!

Klubbens nyeste robåd var desværre kommet til skade under en transport, og det havde været nødvendigt at få den repareret på Greissdalen Inrigger Værft, hvor den er bygget.

Ellers gik meget af beretningen om de fremtidsplaner klubben måske bliver en del af, nemlig det ny vandsportshus.

Klubben har valgt at gå positivt ind i planerne for at være med til at bestemme, hvordan det bliver indrettet, men det skinnede tydeligt igennem, da beretningen blev sat til diskussion, at mange ønskede at blive på den helt unikke placering, klubben har i dag.

Klubben har jo tidligere været involveret i et lignende projekt for 16-17 år siden, og det blev jo aldrig til noget. Men klubben er klar til at indgå i diverse arbejdsgrupper.

Kassereren John Wøhlk gennemgik regnskabet, som havde en balance på 140.000 kroner og viste et mindre overskud, som var blevet overført til klubbens bådfond.

Der er stadig ledige pladser på det ny kajakhold, som starter i slutningen af april (tilmelding på hjemmesiden), og nye roere skal bare møde op fra mandag den 1. maj kl 19 ved klubhuset, så de kan få en prøvetur.

Dette år var der fredsvalg, så Jesper Heinemeier, Henrik Birklykke og Kim Møland fortsætter alle de næste to år, og det samme gør revisoren Erik Jørgensen.

Efterfølgende konstituerede klubben som følger:
Formand og Rochef: Anders Jørgensen,
Næstformand og webmaster: Jesper Heinemeier,
Kasserer: John Wøhlk,
Instruktionsrochef: Henrik Birklykke,
Sekretær og langtursrochef:
Helle Bøttcher
og Eventchef: Klaus Kjærgaard.

 

Skriv en kommentar......