d. - 8. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Stor succes med
automatisk måleraflæsning

11. januar 2017 - kl.0:46 - af:

maeler forsyningen_600x250

Automatisk måleraflæsning giver mindre indberetning for kunderne.
Det har indtil nu været kutyme for Forsyningens kunder selv at skulle aflæse målere, men for størstedelen af disse er dette efterhånden ved at skrive sig ind i historien. Målerne er gradvist blevet skiftet ud med fjernaflæste målere, hvilket betyder at måleraflæsningen sker automatisk.

Samme slags målere i ny format
De nye målere er helt almindelige målere, men med en indbygget radiosender, der sender aflæsninger direkte til Forsyningen. De fjernaflæste målere sender aflæsning en gang i timen – døgnet rundt.

Det er derfor ikke længere nødvendigt, at kunder selv indberetter den årlige aflæsning.

Kun få antal målerudskiftninger mangler
Hele 97 procent af Forsyningens kunder har i løbet af 2016 fået skiftet el-, vand- og varmemålere til fjernaflæste målere. På de målere, som endnu ikke er blevet udskiftet, er der sendt aflæsningskort ud. Forsyningen har sendt cirka 1.300 aflæsningskort til kunderne, hvor vi tidligere sendte 35.000.

Forsyningen arbejder fortsat på at hente den sidste del af aflæsningerne hjem fra enkelte af de udskiftede målere. Dette skyldes, at der i enkelte områder er udfordringer med netværket, for eksempel kan det være svært at opfange signalet, hvis vandmåleren er placeret i en brønd.

I området omkring Hånbækblokkene i Frederikshavn mangler et lille antal målere fortsat at blive skiftet.
Her er der monteret en elmåler uden fjernaflæsning. De manglende udskiftninger skyldes i høj grad, at Forsyningen afventer målere fra leverandøren.

-Vi forventer, at målerne er klar medio 2017, hvorefter vi vil skifte målerne, udtaler direktør Tore Vedelsdal.

Der er samtidig en gruppe vand- og varmemålere, hvor kunden enten ikke har været hjemme, eller hvor der har været en teknisk udfordring med installationen.

Den manglende tilslutning af de resterende målere skyldes derudover, at Frederikshavn Vand A/S overtog Voerså Vandværk pr. 1. januar 2016. Forsyningen forventer, at kunderne i Voerså vil få skiftet vandmålere medio 2017.

Følg med i dit forbrug
Som kunde ved Forsyningen kan du selv følge med i dit el- vand og varmeforbrug, hvor end du befinder dig.
Klik ind på forsyningen.dk under fanen minForsyning eller brug appen minForsyning.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kundeservice via mail kundeservice@forsyningen.dk eller tlf. 9829 9000.

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion

- en Fotoclick, Sæby produktion