d. - 8. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Sæby Sportsfisker Klub
har generalforsamling

11. januar 2017 - kl.13:00 - af:

saebysportsfiskerklub2_600x250

Sæby Sportsfisker Klub indkalder til generalforsamling torsdag den 26. januar klokken 19.00 i klublokalet ved åen på havnen i Sæby.

Det plejer at være rigtig hyggeligt, og det forventer formand Jesper Christensen da også, at det bliver i år.

Sæby Sportsfisker Klub blev en realitet i 2013, efter opsplitning af Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn.

Her blev besluttet, at der igen skulle være en Sæby-forening, som det var tilfældet i gamle dage med Sæby Lystfiskerforening.

Dagsorden til generalforsamlingen

Valg af dirigent
Formandens beretning.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Behandling af indkomne forslag.
Fastsættelse af kontingent – ny kontingent struktur fra DSF.

Valg af bestyrelse:
På valg er Rene Gundersen, Jan Bachmann og Jesper Christensen (alle modtager genvalg)

Valg af to suppleanter:
På valg er Senad Custic og Christian Mølgaard (begge modtager genvalg)

Valg af to revisorer:
På valg er Villy Thomsen og Alex B Jensen (begge modtager genvalg)

Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen det vil sige 18. januar 2017

Efter generalforsamlingen byder klubben på brød og kaffe.

Tilmelding til generalforsamlingen, af hensyn til maden, senest onsdag den 25. januar til Jesper Christensen 20483472, jc@jcfisk.dk eller på FB gruppen.

Vel mødt.

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion

- en Fotoclick, Sæby produktion