d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Frederikshavn Kommune:
Sæby skaber vi sammen

10. januar 2017 - kl.0:35 - af:

Kirke_saeby_600x250

Frederikshavn Kommune har sendt følgende: Masterplan Sæby hedder planen, som skal skabe ny dynamik med respekt for det eksisterende miljø i Sæby.

Frederikshavn Kommune har lavet forarbejdet, der skal fungerer som idéoplæg til udviklingen. Nu er det borgernes tur til at deltage: Frederikshavn Kommune inviterer til møder med foreninger, virksomheder og borgerne, så man sammen kan sætte arbejdet i gang. Alle interesserede er velkomne

Det er nu det gælder. Muligheden for at få indflydelse på, hvordan fremtidens by i Sæby skal tage sig ud er her. Helt konkret drejer det sig i første omgang om at møde op til et af to møder, som Frederikshavn Kommune holder i Sæby.

Til det første møde, der afholdes 17. januar er foreninger og virksomheder inviteret. Det andet møde er åbent for alle interesserede borgere, og det finder sted 1.februar.

-Vi har lavet et stort analysearbejde for at afdække Sæbys muligheder, også fremtidige. Den del af udviklingsarbejdet er nu tilendebragt, og vi er klar til action. Det skal ske i samarbejde mellem kommune, borgere, virksomheder og foreninger.

-Derfor er det vigtigt, at man møder op, og benytter sig af denne unikke mulighed for at sætte sit præg på Sæby. Vi skal hjælpes ad. Også for at det rent praktisk kan lade sig gøre. Vi kommer ikke med stor økonomi, vi kommer med handlekraft til dem, der vil være med til at sætte en dagsorden sammen med Frederikshavn Kommune, siger Anders Brandt Sørensen, formand, Plan- og Miljøudvalget, Frederikshavn Kommune.

Godt begyndt
Masterplan Sæby, der både indeholder idéer til brug på kortere og længere sigt, lægger op til at begynde arbejdet med udviklingen af Sæby ved at se på for eksempel om udformning og placering af mødesteder for børn/unge og børnefamilier, som har været efterspurgt af mange.

Byrum til brug for både sæbynitter og turister er et andet indsatsområde, og sidst men ikke mindst er Sæby Havn og mulighederne for at bruge den mere aktivt i byens fremtidige tiltrækning af tilflyttere og turister. Til sammen skal disse første nye tiltag skabe en fornyet interesse og synlighed om livet i Sæby og byens attraktivitet.

-Opgaverne med at udvikle Sæby som lokalområde er et ansvar, vi alle deler. Vi kan tale ting op, eller vi kan tale ting ned. Vi skal være klar til at bidrage med det, vi hver i sær kan.

-Hvis foreninger, frivillige, borgere og virksomheder kommer og giver deres besyv med, så kommer vi længst. Sæby har et stort potentiale, lad os sætte gang i udviklingen sammen, siger Kim Müller, teknisk direktør Roblon A/S og medlem af Frederikshavn Erhvervsråd.

Som sagt: Til det andet møde, der finder sted 1. februar, er alle borgerne inviteret.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Møderne er delt op, så flest muligt får taletid og lejlighed til at tilkendegive deres interesse og holdning til de enkelte projekter. På møderne bliver der også mulighed til at høre nærmere om mulighederne for konkret at deltage i udviklingsarbejdet i Sæby.

Borgermødet finder sted den 1. februar kl. 19 til 21 på Hotel Viking i Sæby. Der er kaffe og kage – og alle er velkomne.

Skriv en kommentar......