d. - 8. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Stop skolestrukturen i Sæby
– børnene mistrives

9. januar 2017 - kl.9:53 - af:

laeserbrev_1_600x250

Redaktionen har modtaget dette indlæg: Vi er forældre til børn på Sæby Skole, der er nødsaget til at råbe politikere op NU. Vores børn er en del af den nye skolestruktur på Sæby Skole, der blev indført i Frederikshavn Kommune i 2015, og de mistrives, hvilket resulterer i psykiske og fysiske symptomer.

Meget kort fortalt betyder rullende skolestart, at børnehavebørn starter i skole i det kvartal de fylder 6 år. Så fire gange årligt starter/ruller nye elever ind på et såkaldt stamhold. På disse stamhold er 0. 1. og 2. klasser blandede på samme hold, og stamholdslæreren fungerer som det, der tidligere hed ”klasselærer”. Derudover får børnene niveauinddelt fagundervisning i Dansk, Matematik og Engelsk, hvilket betyder at de hver dag skal finde andre lokaler og have andre lærere til disse fag.

Som alle kan se, er det en kompliceret struktur at forstå – så tænk, hvordan et 6-årigt barn skal navigere rundt på egen hånd. Fra dag 1 skaber de mange skift af lokaler og lærere en konstant utryghed. Det er helt basal viden at utryghed skader børns trivsel og indlæringsevne.

Vi ser, hvordan de har det efter skole; vi ser deres reaktioner, udbrud og humørsvingninger. Hjemme reagerer børnene bl.a. med træthed, vredesudbryd, tristhed og et ændret personligt udtryk (i en negativ retning) – vi ser det som et klart udtryk for, at børnene er enormt stressede og pressede i deres hverdag.

Det giver sig endda også til udtryk ved, at flere børn fysisk reagerer med ondt i maven, hovedpine, migræne, inkontinens og manglende appetit. Det er naturligt, at det tager tid at falde til et nyt sted, men vi oplever, at flere børn fortsat er kede af at gå i skole et halvt eller helt år efter skolestart. Det kan vel ikke være rimeligt?

For flere gælder det, at det ikke kun er det enkelte barn, som lider under dette, men at det faktisk er familien som helhed, der påvirkes af problemet i skolen. Som forælder føler man sig magtesløs, når ens aller kæreste eje mistrives og ikke længere er rigtig glad.

Vi ledes til at tro, at en utryg og ustruktureret skolestart danner grobund for de ovennævnte symptomer og reaktioner.

Vi oplever en skolestart uden faste relationer (både til andre børn og voksne) og uden synlig struktur. Det skaber utryghed for de små børn, som kommer direkte fra faste og trygge rammer i børnehaven. Det er svært for børnene at forholde sig til så mange forskellige børn og voksne – for slet ikke at tale om skiftende lokaler – i løbet af en skoledag.

Det kræver omsorg og nærvær at opbygge et tillidsbånd mellem et barn og en voksen – og dette tillidsbånd er essentielt, hvis barnet skal opnå den tryghed, som kræves for, at barnet kan gå til den voksne, hvis det har et konkret problem. Dette ser vi som et stort problem, når det er relativt små børn, det drejer sig om.

Størstedelen af problemerne kunne løses ved at afskaffe den aldersintegreredeundervisning, således at de mindre elever rent faktisk lærer at gå i skole med en fast kontaktperson/klasselærer.  På den måde ville der være skabt den tryghed, de faste rammer, samt relationen mellem barn og lærer og mellem lærer og forældre. Disse relationer ser vi som helt elementære i ethvert barns skolegang. Det er kendt viden, at en dårlig skolestart kan præge barnets fremtidige skoleforløb.

Lærerne på skolen laver et stor arbejde for gøre strukturen nemmere for børnene, men det er en umulig opgave. Vi har naturligvis diskuteret ovenstående med skoleledelsen, men der er ikke beføjelser til at lave ændringer, der kan betyde at 0. klasses elever kan starte i skole med jævnaldrende 5-6 årige og starte med at ”lære” at gå i skole.  Elevernes trivsel er en forudsætning for et godt læringsmiljø.

Dette er ikke et spørgsmål om, at alt skal være som i gamle dage, men når vi som forældre sender velfungerende og skoleklare børn videre til folkeskolen, og i stedet får nedbrudte børn med fysiske og psykiske symptomer hjem, så er vi altså nødt til at reagere. Og vi kan vist godt blive enige om, at forældre kender deres egne børn bedst – og kan se, når de mistrives!

Alternativet, ja det er jo ikke til at få øje på – kun Sæby Privatskole er mulig, men med ca. 50 elever på venteliste til 0. klasse viser det jo bare, at hvis de valgte at åbne for flere klasser på 0., 1., og 2. klassetrin, ville Sæby Skole ikke kunne eksistere mere. Måske var denne løsning også en del af den politiske agenda?

Men man kunne måske forestille sig, at forældre med kommende skolebørn brugte deres ret til at udsætte starten til august. Det vil give børnene en smule længere tid til at opnå rubusthed i børnehaven og dermed ville grunden til rullende og aldersintereret skolestart forsvinde!

Hvor er byrådspolitikerne, der vil det bedste for Sæby? Glem alt om Masterplan for Sæby og tiltrækning af de børnefamiler som vi har brug for i udviklingen af Sæby. Størstedelen af tilflytninger sker på grund af anbefalinger fra venner og familie – og skolestrukturen tiltrækker ikke nye familier.

Venlig hilsen
Stine Schütten Kold
Vibeke Hesthaven Jensen

6 kommentarer til: “Stop skolestrukturen i Sæby
– børnene mistrives”

 1. Beatrix Møller Rimestad den: 9 januar - 2017 13:47

  Det er så sandt! Jeg er holdt op at anbefale Sæby som tilflytningsby til venner med små børn, lige på grund af skolestrukturen. Det kan ikke passe at man vil have flere tilflyttere, specielt børnefamilier, og så tilbyder så ringe vilkår i skolen. Sæby kunne være paradis for småbørnsfamilier, men så skal disse sparetiltag ændres! Væk med rullende skolestart, og tilbage til faste klasser, én klasseforstander og et klasseværelse for de helt små når de skal begynde i skole. Lad os give dem den bedste start, det betaler sig i længden at investere i de små.

 2. Camilla Ulfkjær Østergaard den: 9 januar - 2017 16:30

  Tak for jeres indlæg. Jeg er selv mor til en dreng på 7 år og er helt enig i jeres udtalelser. Med to ældre børn har jeg samtidig erfaring med den gamle skolestruktur og oplevede langt større tryghed i forbindelse med de ældstes skolestart. Der mangler stabilitet og nære relationer i de yngste elevers skolegang, og det er både bekymrende og synd for børn, lærere og forældre.

 3. Lotte nielsen den: 9 januar - 2017 16:56

  Som mor til et barn som går i indskolingen på Strandby skole kan jeg kun råbe med !
  Jeg har en dreng på 7 år som har udviklet skolevægring / angst .
  Det er betydet massivt fravær fra skole og nu afbrudt skolegang .
  Det er meget frusterende som forældre .
  Når ens barn mistrives rammes hele familien .
  Håber snart politikkerne i Fredeikshavn kommunen får øjene op for, hvad vores børn skal stå model til.
  Det kan simpelthen ikke passe vores børns trivsel kommer på spild
  De første år i skolen har stor betydning for deres fremadrettet skolegang.

 4. Erik den: 9 januar - 2017 20:13

  98% af forældrene syntes rigtig godt om den nye skolestruktur som tilpasser den enkelte elev. Vi har 2 børn på Sæby skole og de er rigtig glad for det. Kan kun sige at hvis man ikke kan li lugten i bageriet skal man ikke ødelægge det for andre men tage sine børn ud af folkeskolen og finde en anden løsning.

 5. Pernille den: 9 januar - 2017 20:32

  Jeg har kun positive ting at sige om den nye skolestruktur. Børnene bliver undervist på det niveau der passe dem og de svage bliver ikke tabt og de stærke bliver udfordret. Socialt får de rigtig mange relationer på tværs af alder og stamhold. Lærerne er dygtige og engageret og vi oplever en meget varieret undervisning.Vi oplever en dreng som er glad hver eneste dag vores datter starter snart og vi synes det er fantastisk hun kan starte nu og ikke skal vente til august, så hun får nye udfordringer. Tag nu de positive briller på, det bliver aldrig godt, hvis man kun fokusere på det negative.

 6. Kim Trolle Wadum den: 10 januar - 2017 05:50

  Erik, hvor har du dine tal fra?
  Når du slynger den slags påstande ud, må du være klar til at bakke dem op.

  Vi har eksempelvis aldrig deltaget i en tilfredshedsundersøgelse.

  Fakta er at det siddende byråd, også har ødelagt det frie
  skolevalg her i byen.

  Og hvor skal de utilfredse forældre så flytte deres børn hen?

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion

- en Fotoclick, Sæby produktion