d. - 8. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Godt Nytår fra
Det Konservative Folkeparti

2. januar 2017 - kl.0:19 - af:

bjarne fjordbak2_600x250

Det Konservative Folkeparti i Frederikshavn Kommune ønsker Godt Nytår med denne nytårshilsen:

2016 har på mange måder været et begivenhedsrigt år for Det Konservative Folkeparti. Fra at være et delvist usynligt parti er vi nu et regeringsbærende parti, som pressen jævnligt refererer og hvor også meningsmålingerne nu belønner den ordentlighed og den politik som vi fremfører i regeringen.

Med finansloven for 2017 fik vi for alvor sat vores fingeraftryk på den kommende økonomiske politik, dels med fastfrysning af grundskylden som sparer de danske boligejere for 620 mill. kr.

Det er andet år i træk vi sikrer boligejere besparelser således den samlede besparelse frem til 2020 er på 2,8 miliarder kr.. Det sikrer ro i hjemmet, som er en værdipolitisk mærkesag for Det Konservative Folkeparti. Også på andre værdipolitiske område har vi sat vores fingeraftryk. Vi sikrer bedre politi i fremtiden med en ny politiskole i Jylland, og øget optagelse af elever på Politiskolen i Brøndby.

Vi har sikret særlige tilskud til forskellige kulturinstitutioner som bl.a. Den Gamle By i Århus, Mindelunden, Arbejdermuseet, Skibsbevaringsfonden, Gl. Estrup m.m..

Vi har bestemt grund til at være stolte af vores 6 folketingsmedlemmer og nu også 3 ministre, som hver på deres område gør sig gældende på god og sober vis. Det skal nok give et positivt resultat på længere sigt, også noget vi formentlig vil kunne registrere ved de kommende kommunal- og regionsrådsvalg.

På det mere hjemlige plan kan vi takke vores enlige byrådsmedlem Peter E. Nielsen for indsatsen i  2016. Det er ikke nemt at sidde som eneste medlem af et parti. Det bliver der kompenseret for, idet bestyrelsen og andre interesserede afholder møde før hvert byrådsmøde, hvor byrådets dagsorden bliver gennemgået og hvor alle har mulighed for at gøre indflydelse gældende.

Der skal afholdes kommunal- og regionsrådsvalg i 2017. Vi får brug for alle kræfter for at sikre at vi får minimum 3 valgte medlemmer til kommunalbestyrelsen. Bestyrelsen vi straks ind i det nye år henvende sig til medlemmerne desangående.

Vi afholder opstillingsmøde torsdag den 30. marts 2017. Sæt datoen i kalenderen allerede nu.

Generalforsamling
Der afholdes generalforsamling mandag den 30. januar 2017 på Ålbæk Gl. Kro. Generalforsamlingen indledes med spisning kl. 18:30, hvorefter generalforsamlingen afholdes ifølge vedtægterne. Der vi straks i det nye år blive udsendt en dagsorden med oplysning om hvem der er på valg og hvem der har oplyst at de ikke genopstiller. Per Larsen fra regionen deltager.

Bestyrelsen håber på stort fremmøde, så sæt datoen i kalenderen nu.

Til slut ønskes alle medlemmer et rigtigt godt nytår.

På bestyrelses vegne
Bjarne Fjordbak

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion

- en Fotoclick, Sæby produktion