d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"



Klimapolitik hånd i hånd med gas

2. september 2015 - kl.11:58 - af:

Boretarn DybvadEn ambitiøs klimapolitik kan udmærket gå hånd i hånd med en betydelig anvendelse af gas i det globale energisystem.

Sådan lyder konklusionen i et svar fra energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) til folketingsmedlem Maria Reumert Gjerding (Ø). Gjerding har ønsket ministerens svar på, hvorvidt regeringens planer om at efterforske og udvinde skifergas i Danmark stemmer overens med målsætningen om at holde den globale temperaturstigning under 2 grader?

Minister Lilleholt svarer hertil, at regeringen gerne ser, at selskaber investerer i efterforskning og produktion af olie og gas i Danmark, såfremt aktiviteterne kan ske sikkerheds- og miljømæssigt fuldt forsvarligt. Statslige indtægter fra olie- og gasproduktion, herunder evt. skifergas, vil være til gavn for vores velfærd og samfundsøkonomi.

Lars Chr. Lilleholt forklarer endvidere, at i øjeblikket er tildeling af nye tilladelser til efterforskning og indvinding efter skifergas på land sat på pause. Pausen berører dog ikke Totals tilladelse i Nordjylland, da den blev meddelt i 2010.

Energi-, forsynings- og klimaministeren henviser i sit svar tillige til, at i følge Det Internationale Energiagentur (IEA) kan gas spille en vigtig rolle, hvis 2-gradersmålsætningen skal opfyldes. I IEA’s input til COP21 i Paris, rapporten ”Energy and Climate Change” beskrives et scenarium, som skal holde døren åben til at opfylde 2-gradersmålsætningen. I dette scenarium øges den globale elproduktionskapacitet baseret på gas med 21 pct. i perioden 2015-2030. Dette er på niveau med udbygningen af henholdsvis sol- og vindenergi i scenariet.

I et andet spørgsmål har folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S) spurgt ministeren, om det er dennes opfattelse, at Total har opgivet at bore efter og udvinde skifergas i Nordjylland, fordi det ikke er rentabelt?

Ministeren har forelagt spørgsmålet for Energistyrelsen, der har oplyst, at styrelsen ikke er bekendt med, at rettighedshaveren har opgivet at bore efter og indvinde skifergas i Nordjylland. Der har gennem prøveboringen ved Dybvad (kaldet ”Vendsyssel-1”) dagligt været afrapporterer til Energistyrelsen om borearbejdet og de geologiske resultater.

”På baggrund af det oplyste er det ikke min opfattelse, at Total har opgivet at bore efter og indvinde skifergas i Nordjylland,” skriver Lilleholt i sit svar til Bjarne Laustsen. Total har tidligere meddelt, at man stopper yderligere boring ved Dybvad.

I øvrigt har flere andre folketingsmedlemmer stillet spørgsmål om skifergas, bl.a. de to SF-ere Lisbeth Bech Poulsen og Pia Olsen Dyhr samt Søren Egge Rasmussen (Ø).

Og som nævnt i en tidligere artikel holdes der den 24. september på Christiansborg åbent samråd med energi-, forsynings- og klimaministeren Lars Chr. Lilleholt (V) og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) om initiativer på baggrund af erfaringerne med tilladelsen til efterforskning og indvinding af skifergas.

Ønsker man at læse yderligere om de mange spørgsmål, der er stillet på Christiansborg, kan det gøres via dette link:

http://www.ft.dk/Search.aspx?q=skifergas&tab=3&samling=20131%2c20121%2c20111&udvalgsomraade=&dokumenttyper=sm&advdoctype=sm&SortBy=SortDate&SortOrder=desc#search

Tekst af Per Rye

En kommentar til: “Klimapolitik hånd i hånd med gas”

 1. Marc Real den: 3 september - 2015 16:40

  Se dog at få øjnene op og forstå hvor farligt det her er, i leger med vores allesammens fremtid og for hvad…?
  I har allerede givet 80% af kagen væk..?
  Der har aldrig været noget i den her sag der giver mening med mindre i er ude på at give vores land væk og ødelægge det for fremtidens danskere.
  Jeg synes det er på tide at få lavet en folkeafstemning og når Danmark siger “nej” så lav et total forbud af fracking.
  Det kan da ikke passe at vi er blevet så korrupte i det land jeg elsker, jeg skammer mig over jer inde på borgen der siger ja til skifergas… FØJ…!!!

Skriv en kommentar......