d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"De lokale jagtforeninger fik en 10-årig aftale

22. december 2011 - kl.0:15 - af:

I forbindelse med genåbning af budget 2010 blev Park og Vej pålagt et indtægtskrav på 160.000 kr. årligt fra jagtlejeindtægter i driften af kommunens skove.

Der fandtes imidlertid uopsigelige kontrakter på dele af arealet frem til 2015, hvor jagtlejen er sat til 0 kr. (områder i tidligere Sæby og Skagen Kommuner) og i gl. Frederikshavn Kommune en aftale på lignende vilkår. Kontrakterne betyder, at det vil blive vanskeligt at hente indtægterne for årene frem til 2015.

Der blev i marts måned 2011 indledt en høringsrunde blandt alle kommunens jagtforeninger for at høre, hvad et udbud ville betyde for foreningslivet i jagtforeningerne, og om man var interesseret i at leje jagten på yderligere arealer. Foreningerne viste stor interesse, da jagten på de kommunale arealer er en vigtig del af mange foreningers virke. Samtidigt var det ønskværdigt for Frederikshavn Kommune, at jagten forblev på foreningshænder, da der således ville være bedre opsyn og håndhævelse af jagt etiske regler i forhold til skovens øvrige publikum og mulighed for at oplære nyjægere.

Dette emne gav anledning til en del debat i byrådssalen, og det var da også et splittet byråd, der med et snævert flertal med 17 stemmer for, der vedtog at lokale jagtforeninger kan benytte jagten frem til år 2022, mod en årlig leje på 160.000 kroner til kommunen.

Socialdemokraterne samt Peter Laigaard og to SF’ere stemte mod forslaget med forskellige bekymringer som argumentation for dette. Størst var bekymringen dog for sikkerheden for borgerne og de mange turister, der færdes i de lokale jagtområder samt længden på den nye aftale.

Lokalt kunne Erik Schack fra Sæby & Omegns jagtforening da også kun hilse aftalen velkommen og kaldte det for en rigtig god julegave til jægerne i JKF Frederikshavn og de respektive foreninger.

Skriv en kommentar......